Nyheter

NCC bygger om vårdhem i Klippan

NCC ska på uppdrag av Klippans kommun utföra om- och tillbyggnad av vårdboendet Åbyhem i Klippan för att klara av framtidens vårdbehov. Ordervärdet uppgår till cirka 60 MSEK.

Efterfrågan på vårdplatser är stor och väntas öka kommande år, vi ser därför fram emot att komma igång med om- och tillbyggnaden av Åbyhem.

– Det känns tryggt att arbetet görs tillsammans med NCC som har stor erfarenhet av liknande projekt, säger Marja-Leena Ruuska, projektledare Klippans kommun.

NCC:s uppdrag innebär totalrenovering av 25 vårdplatser samt nybyggnad av 15 vårdbostäder fördelade på två tillbyggnader. I uppdraget ingår även renovering av övriga utrymmen på vårdboendet samt fönster- och takbyte.

– NCC har expertis inom denna typ av renoveringsprojekt liksom vana och kompetens inom vårdbyggnationer, vilket underlättar i detta projekt där vård och byggverksamhet ska pågå sida vid sida, säger David Fritzson-Bratt, affärschef NCC Building Sverige.

Arbetet påbörjas efter sommaren och beräknas vara klart i början av 2023.

Uppdraget uppgår till cirka 60 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Sweden.