Nyheter

Här byggs Sysavs nya återvinningscentral

Nu byggs en större och modernare återvinningscentral på Hedeskoga avfallsanläggning utanför Ystad. Några nyheter väntar för såväl besökare som personal och återvinningscentralen är planerad att öppna i höst.

Hedeskogas nuvarande återvinningscentral byggdes 1995 och har under en längre tid varit i behov av renovering. Den ligger även inom området för avfallsanläggningen dit företag kör med tung trafik för att lämna större mängder avfall. I och med den nya lösningen separeras återvinningscentralen från anläggningen.

Återbrukat återbrukshus

Nu börjar återvinningscentralen växa fram, före infarten till avfallsanläggningen, och framtida besökare kommer att mötas av flera förbättringar.

–Det känns bra att vi dels separerar trafiken, dels får en bättre planerad återvinningscentral med några nya inslag. Bland annat får vi ett större återbrukshus i närheten av infarten, vilket ger besökarna möjligheten att tänka till en extra gång och lämna det som kan återanvändas till återbruk innan de kör vidare för att slänga avfall. Förutom ett återbrukshus byggs en personalbod och bägge byggnaderna är byggda av återbrukat tegel, säger Anders Almqvist, områdeschef för Hedeskoga återvinningscentral.

Större yta och särskild plats för farligt avfall

Den nya återvinningscentralen är cirka 9 000 kvadratmeter stor, ungefär 3 500 kvadratmeter större än den nuvarande. Ett annat tillskott är en väl tilltagen plats för inlämning och sortering av farligt avfall. Dessutom tillkommer fyra containerfack, bland annat ett för insamling av mjukplast.

– Det kommer att bli märkbart mer utrymme och ett riktigt lyft med en mer strukturerad och avskild plats för inlämning av farligt avfall. Den är dessutom under tak, vilket underlättar för både besökare och personal, avslutar Anders Almqvist.

Hedeskogas nya återvinningscentral invigs i höst. Mer information kommer längre fram.