Nyheter

Miljövision – för en bättre miljö sedan 1996

Miljövision arbetar inom renhållningsbranschen med inriktning i första hand på slamsugning, högtrycksspolning och sanering.

Företaget har sin bas på Värmdö och utför uppdrag i och runtomkring hela Stor-Stockholm. Företaget har arbetat sedan 1996 där man idag arbetar mot företag, bostadsrättsföreningar,statliga verk, privatpersoner, kommuner och landsting.

Miljövision utför såväl enstaka uppdrag som totalåtaganden. Miljövisions insatser styrs av en sammanvävning av vad som är ekologiskt motiverat, ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. Företagets strävan är att vara både professionella och prisvärda.

Miljövision har under åren byggt en flexibel organisation med korta och snabba beslutsvägar där varje medarbetare tar ett stort eget ansvar.

Miljötänkande

Som namnet avslöjar så står miljötänkandet i fokus hos Miljövision.

I en bransch med höga miljökrav och som är i ständig utveckling eftersträvar man bland annat en minskad bränslekonsumtion för alla sina fordon. Vid inköp av nya fordon prioriterar man bästa miljöklass, användning av diesel MK1, biogas eller annan förnyelsebar drivkälla.

Kompetensutveckling av förarna i miljömedvetenhet vid körning är även en del i företagets miljötänkande.

AAA

Miljövison är AAA-ratade av Soliditet. AAA är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. För att erhålla högsta kreditvärdighet krävs bland att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Snabbfakta:

VD, Per Göransson

Telefon:

08 – 502 519 91

E-post:

[email protected]

Kontakt

[email protected]

08-570 300 14

Box 135

134 23 Gustavsberg