Nya Projekt – Magasinet

https://issuu.com/search?q=Nya%20Projekt

NYA PROJEKT VÄXER

FRÅN 5 000 MOTTAGARE OCH LÄSARE AV NYA PROJEKT VID STARTEN I JANUARI 2015 TILL DAGENS 58 426 – EN FANTASTISK UTVECKLING TILL STOR DEL TACK VARE ER, LÄSARE AV NYA PROJEKT.

UNDER 2020 KOMMER VI ATT VÄXLA UPP OCH YTTERLIGARE UTÖKA VÅR SPRIDNING – MÅLSÄTTNINGEN 31/12 2020 ÄR ATT NÅ VÅRT MÅL PÅ 75 000 MOTTAGARE AV NYA PROJEKT.

Att ge plats åt alla pågående och kommande bygg- och infrastrukturprojekt i Sverige i NYA PROJEKT har och kommer alltid att vara vår målsättning. Tack vare en utökad redaktion inför 2020 kommer vi att verkligen kunna erbjuda detta till alla er som följer NYA PROJEKT