Nya Projekt – Magasinet

https://issuu.com/search?q=Nya%20Projekt

NYA PROJEKT VÄXER nytt fullmatat nummer – nr. 1 2020

FRÅN 5 000 MOTTAGARE OCH LÄSARE AV NYA PROJEKT VID STARTEN I JANUARI 2015 TILL DAGENS 58 426 – EN FANTASTISK UTVECKLING TILL STOR DEL TACK VARE ER, LÄSARE AV NYA PROJEKT.

UNDER 2020 KOMMER VI ATT VÄXLA UPP OCH YTTERLIGARE UTÖKA VÅR SPRIDNING – MÅLSÄTTNINGEN 30/6 2020 ÄR ATT NÅ VÅRT MÅL PÅ 75 000 MOTTAGARE AV NYA PROJEKT.

Att ge plats åt alla pågående och kommande bygg- och infra- strukturprojekt i Sverige i NYA PROJEKT har och kommer alltid att vara vår målsättning. Tack vare en utökad redaktion inför 2020 kommer vi att verkligen kunna erbjuda detta till alla er som läser tidningen.

Ur innehållet i nr 5:

Nu går startskottet för en ny mötesplats mitt i centrala Malmö – fastigheten K6 på Kungsgatan 6.

En fastighet som kommer att innebära mer än ett skrivbord för de företag som flyttar in. I planerna för K6 finns nämligen, förutom sex våningsplan av kontorsyta, en välkomnande bottenvåning som ska fungera som mötesplats med gemensamma ytor, café och restaurang.

– Huset har funnits sedan 1991 och efter att en större hyresgäst flyttat ut tar vi nu ett helhetsgrepp och gör en ordentlig renovering och make-over. Vi behåller den karaktäristiska arkitekturen på ut- sidan men på insidan öppnar vi upp och gör helt nytt. Vi ser över och byter ut all teknik som värme, ventilation och belysning för att få huset i absoluta toppskick, säger regionchef Ivana Stankovic, region Skåne, Svenska Hus.

Läs mer på sidorna 96-97.

Träfasad, vinterträdgårdar, grönskande inomhusytor och tak. Med de två hus som Gavlegårdarna vill bygga i stadsdelen Godisfabriken gör bolaget sin kanske mest visionära satsning någonsin. Temat är hållbarhet ur tre perspektiv och här presenteras lösningar vi tidigare inte sett i Gävle.

På industriområdet där Ahlgrens tidigare haft sin tillverkning, skulle ges plats för ungefär 750 nya bostäder, men också kom- mersiell verksamhet, service och nya mötesplatser.

– Liknande bostadsområden har växt upp på många platser i Sverige, men för Gävle är det första gången vi bygger en stads- del som också ser helt annorlunda ut än vi vant oss vid. Det känns naturligt att vi tar initiativ till att försöka möta de förväntningar som följer med visionen för Godisfabriken, säger Cathrine Holgersson.

De två husen – ett på femton våningar och ett på sju – är ritade av Jason Pomeroy, ekoarkitekt med säte i Singapore, i samarbete med Arkitektgruppen i Gävle AB.

På sidorna 138-139 kan du läsa mer om Godisfabriken.

J M Högberg, Redaktör