Nyheter

Er dörrstängare kan orsaka mer än en kostnad

Förutom besväret och kostnaden av att reparera och eventuellt ersätta dörrstängaren, så kan en skadad dörrstängare göra en branddörr oduglig och utsätta de boende för avsevärda risker.

Synliga och exponerade dörrstängare är givetvis mer utsatta för att bli bortmonterade, vandaliserade och fel använda.

Även om det kan verka som ett kostnadseffektivt val kan en synlig dörrstängare, i det långa loppet, visa sig bli dyr. Att reparera eller byta en utvändig dörrstängare och kanske även dörren är kostsamt. En icke fungerande branddörr kan också avsevärt riskera de boendes säkerhet.

Powermatics dolda dörrstängare är helt osynliga då dörren är stängd och diskret då dörren är öppen. Därför är det mindre risk att den blir bortmonterad eller förstörd, avsiktligt eller oavsiktligt, och gör branddörren mer tillförlitlig för både hyresvärden och de boende;

minska risken för vandalism och förstörelse

stängningshastigheten kan kontrolleras utan att montera av dörrsträngaren

certifierade att användas på en timmes och halvtimmes branddörrar

den enda CERTIFIRE dörrkarms monterade dörrstängaren