Nyheter

Öppet brev till Stefan Attefall

Välkommen ”hem” Stefan! Nu kan vi sikta mot 20 000 egna hem per år, de kommande 10 åren! Man skall ju alltid ha ett tydligt mål, för att veta var man ska. Det är väl rimligt, för skall det bli några trästäder med egna hem som gör ett tydligt avtryck och samtidigt gör det möjligt för våra familjer så är faktiskt 20 000 egna hem per år realistiskt. Nivån har självklart analyserats av vår branschorganisation och din förra statssekreterare Ulf Perbo har även varit mycket involverad i vårt arbete, för att möjliggöra byggnation av fler småhus.

I nästan 50 år har småhusbranschen väntat på en långsiktig och hållbar bostadspolitik. En bostadspolitik som är väl förankrad mellan de politiska blocken och som skapar rätt förutsättningar för familjer som drömmer om ett eget hem. Tänk att det i flera decennier visat sig att 7 av 10 familjer vill bo i ett eget hus. Förr var den drömmen en verklighet. Det var fram till mitten på 70-talet som vi senaste hade en bostadspolitik värd namnet, och då med miljonprogrammet.

Då var andelen småhus ca 40 % av nyproduktionen på ca 100 000 bostäder per år. Tänk att småhusindustrin producerade i snitt 40 000 egna hem varje år. Bostadsytan mindre och inga finansiella hinder. En betydligt högre industriell byggnation vid den tidpunkten, där standarden var god och prisbilden på både material, arbete och tomter i harmoni.

Självklart fanns det utmaningar då också, men kommunernas tolkningar var mycket sparsamma, likaså Boverkets uppfinningsrikedom. Finansieringsmöjligheterna med en momspå 12,87 % och omfattande räntebidrag bidrog självklart till priset, men även om de stora husvolymerna, samt med helt andra markpriser hos kommunerna.

Allt detta bidrog till bra huspriser för familjer som gjorde boendekostnaderna fullt hanterbara.

Vi haft 18 bostadsministrar och/eller statsråd som ansvarat för bostadsfrågor sedan miljonprogrammets tidevarv.

Tidsperioden som de ministrarna innehaft tjänsten har varierat mellan 37 dagar till nästan 6 år, eller knappa 3 år per minister. Ofta har de också haft en dubbelroll, dvs bostads-och civil-, jämställdhets-, finansmarknads-, kommun-, biträdande arbetsmarknads-, digitaliseringsminister. Sällan eller aldrig har våra bostadsministrar hunnit göra något större avtryck på bostadsbranschen.

Ofta på grund av att bostadsfrågor i de olika regeringar inte har fått det utrymme som det förtjänar eller för att man inte förstått vikten av en väl fungerande bostadspolitik. Vi har genom åren matat olika beslutsfattare med uppgifter och siffror över betydelsen av en fungerande småhusindustri.

Tänk att för varje hus som byggs så skapas det arbete från skogen till gardinaffären eller att på varje medarbetare i trähusindustrin skapas minst ytterligare ett arbetstillfälle inom bland annat fönster-, dörr-, kök-, trapp-, skivindustrin. Därtill även inom hela entreprenadkedjan.

Under dessa 50 åren har företrädare från småhusbranschen försökt att få tillståndförändringar och förbättringar. Många gånger med bra dialoger med beslutsfattare och bostadsministrar, men tyvärr sällan med konkreta, långsiktiga och hållbara lösningar. I flera fall har branschen möts av ensidiga och kostsamma förändringar av stat och kommun, som drivit på våra familjers huspriser, som i sin tur inneburit högre och dyrare finansieringskostnader.

Under ett antal år på 2000-talet så var Boverket snabba med att förändra förutsättningarna vilket ökade huspriset med ca 350 000 kr. Utöver omfattande fördyringar så har många av våra kommuner tävlat i att höja tomtpriserna flera hundra procent.

Slutligen så har våra kommuner ensidigt tolkat regelverken, vilket inte möjliggjort någon effektivisering av industriellt byggande. Alla dessa merkostnader har drabbat våra familjers ekonomi, genom högre finansiering, vilket i sin tur har lett till att Finansinspektionen infört bolånetak, amorteringskrav och ett extra amorteringskrav. Det är därför tämligen självklart att när sedan Riksbanken började höja räntan så var ”vattenglaset fullt”. Låt oss alla inse att skall vi få levande trästäder med egna hem så måste finansieringsfrågan utredas och analyseras.

En gång i tiden sa en bostadsminister ”att det finns ingen quick fix” för att lösa den dåvarande inbromsningen på grund av bolånetak som infördes i oktober 2010. Vi tror att det nu finns många kloka förslag som kan förverkligas i närtid, och om vi nu har väntat i 50 år så väljer vi att se ljuset i tunnel.

Vi har också funderat på vad vår bransch kan bidra med och här pågår redan en hel del. Merparten av aktörerna har tagit fram mer tidsanpassade hus, det vill säga mindre och således mer prisvärda. Noterbart är att vi idag bygger för ca 20 -25 000 kr/kvm. Här tror vi att det kan finnas en möjlighet som skulle kunna vara framgång.

Låt oss föreslå att alla hus som har en bostadsyta av max 120 kvm vid slutbesiktningstillfället, undantas från bolånetaket på 85 % och man får belåna till 95 % istället, inget extra amorteringskrav, behandlas ur bygglovssynpunkt som en ”Attefallare” med max 5 veckors handläggning till ett pris av max 5 000 kr och att kommunalmark tas fram för dessa hus i första hand där 50 % av fastigheten kan bebyggas samt med en sund prisbild för mark och att anslutningsavgifter för både VA och el blir humana igen. Tänk på att idag ligger kommunala kostnader på ca 10 000 kr/kvm, det kan inte småhusindustrin påverka.

Nu har du fått ett uppdrag som egnahemskommissionär och det har vi stora förväntningar på. Vi ser att äntligen har beslutsfattare och vår bostadsminister insett vikten av en fungerande och hållbar småhuspolitik, vilket vi är mycket tacksamma för.

Merparten av oss som signerar detta brev till dig har du tidigare träffat i din gamla roll som bostadsminister. Då som nu hade vi synpunkter och önskemål. Vi fick också en god uppfattning om din ambition att förändra och förbättra, men insåg att det fanns andra krafter och andra prioriteringar i aktuell regering.

Likväl skulle vi uppskatta mycket om du skulle vilja träffa oss och diskutera våra synpunkter och självfallet är du välkommen att använda oss i ditt arbete som egnahemskommissionär. Ovannämnda förslag skall ses som en början på något nytt för våra kommande husfamiljer. Hur ser du på att diskutera frågan vidare med oss?

Må väl och på återhörande!
Bästa småhushälsningar

Kent Johansson, VD Älvsbyhus
Lennarth Åstrand, fd VD Götenehus
Peter Mossbrant, vice VD Derome
Gunnar Jönsson fd VD Fiskarhedenvillan
Anders Lindholm, fd VD Eksjöhus
Per Gutung, fd Styrelseordf Skidstahus
Mikael Olsson, fd VD Myresjöhus