Nyheter

Aros Bostad tillsätter ny CFO

Aros Bostadsutveckling AB har utsett Maja Dahlén till ny CFO för verksamheten från den 1 mars 2023. Vidare har Daniel Bergström utsetts till finans- och transaktionschef och Emmy Fredenklo till chefsjurist.

Maja Dahlén har arbetat inom Aros Bostad sedan 2017, varav de senaste tre åren i rollen som ekonomichef. Maja ersätter Ken Wendelin och tar plats i ledningsgruppen från 1 mars 2023. Rollen som ekonomichef tas över av Alexander Kjäll som väljer att komma tillbaka till Aros Bostad efter några år utanför bolaget.

Daniel Bergström har en gedigen erfarenhet från Aros Bostad, efter att ha arbetat som affärsutvecklare och transaktionsansvarig under åtta år. Daniel utses omgående till finans- och transaktionschef, vilket är en ny roll inom bolaget.

Emmy Fredenklo anslöt till Aros Bostad som bolagsjurist efter en tjänst på advokatbyrå och utsågs runt årsskiftet till chefsjurist i samband med att teamet utökades.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:

– Det känns otroligt bra att vi har kunnat tillsätta dessa viktiga tjänster med seniora resurser som redan har ledningens och styrelsens förtroende och som jag vet kommer att leverera fullt ut inom sina nya roller. Att kunna lyfta fram interna kandidater på detta sätt är ett fint kvitto på styrkan i vår organisation. Samtidigt vill jag tacka Ken för det goda samarbetet och alla insatser under åren på Aros Bostad och önska honom stort lycka till i framtiden.

Aros Bostads nuvarande CFO och vice VD Ken Wendelin kommer enligt tidigare pressmeddelande att påbörja en ny anställning utanför koncernen. Ken arbetar dock kvar på Aros Bostad till och med den 30 april i syfte att säkerställa att Aros Bostads nya CFO respektive finans- och transaktionschef kommer in i sina nya roller.