Nyheter

VD för COWI Sverige tar plats i koncernledningen

Anders Wiktorson, VD för COWI i Sverige, tar plats i ledningen för moderbolaget COWI Group. Teknikkonsultbolaget, som har huvudkontor i Danmark, utökar koncernledningen för att kunna stärka genomförandet av sin strategi. 

COWI Groups ambition är att under de kommande åren fortsätta företagets betydande tillväxt och samtidigt befästa sin ställning på marknaden. Framöver kommer ledarna för koncernens fyra geografiska verksamheter samt cheferna för People and Culture och teknik- och designcenter att ingå i koncernledningen.

Koncernledning stärks för att säkerställa att ännu mer kraft kan läggas på att genomföra koncernens strategi, som kretsar kring grön omställning.

− Vi kommer på ett tydligare och effektivare sätt kunna utnyttja styrkan från hela vår koncern och det kommer stärka vårt erbjudande och gynna våra kunder, säger Anders Wiktorson, VD för COWI i Sverige. − Under de senaste åren har COWI haft cirka tio procents organisk tillväxt och har en stark ställning, trots skiftande marknadsförhållanden. Världen förändras snabbt, både för våra kunder och för oss. Vi vill ge så värdefull hjälp som möjligt till våra kunder och partners när de ställer om till en mer hållbar värld, där teknisk utveckling, grön energi och mer hållbara material blir allt viktigare. Därför behöver vi en enkel ledningsstruktur och en ännu starkare koncernledning, säger Jens Højgaard Christoffersen, Koncernchef COWI. 

COWIs nya koncernledning:

Group CEO Jens Højgaard Christoffersen

CFO Natalie Shaverdian Riise-Knudsen

CBDO Marius Weydahl Berg

Executive Vice President för Business Line Denmark, Henrik Winther

Executive Vice President för Business Line International och tillförordnad chef för COWIs teknik- och designcenter, Michael Bindseil

Executive Vice President för Business Line Norway, Birgit Farstad Larsen

Executive Vice President för Business Line Sweden, Anders Wiktorson

Head of People and Culture, Anne Daugaard Barslund