Nyheter

Nytt uppdrag för Assemblin i Oslo

Statsbygg är i full gång med förberedelserna inför den andra byggfasen av det nya regeringskvarteret. Skanska valdes ut som entreprenör för C-blocket i vinter och har tecknat ett samarbetsavtal med Assemblin-projektet Oslo.

– Redan under kvartalet utför vi rörarbetena i källaren. Det är ett gediget erkännande att få förnyat förtroende när byggetapp två nu dras igång, säger avdelningschef Snorre Barking i Assemblin project Oslo.

C-kvarteret är det stora delprojektet i den andra av totalt tre byggetapper i regeringskvarteret. I likhet med entreprenaderna i första byggskedet utförs byggandet av C-blocket i samarbete mellan beställaren, entreprenören och de tekniska underentreprenörerna.

Skanska valdes som entreprenör tidigare i år och har tecknat ett samarbetsavtal med Assemblin som därmed kommer att vara starkt involverade i arbetet med att vidareutveckla och färdigställa förprojektet för C-kvarteret. Under förutsättning av Stortingets godkännande planeras byggstart i januari 2025.

Gemensam organisation

– Samverkansentreprenader genomförs med en gemensam organisation, där parterna inte bara planerar inom sitt eget fackområde, utan har gemensamt ansvar för utveckling, konstruktion, planering och byggande. Erfarenheten är att det ger större förutsägbarhet och ofta säkrare ekonomiska ramar för beställaren när entreprenörens kompetens kommer in i ett projekt tidigt på det här sättet, säger Snorre Barking.

– Samverkan är ett arbetssätt som vi har goda erfarenheter av, och som vi har varit delaktiga i i många tidigare projekt – inte minst i regeringskvartalets första fas där vi nu levererar VVS-systemet i källaren. När vi nu är inne i förprojektet för C-blocket har vi naturligtvis goda förhoppningar om att även detta ska resultera i ett kontrakt för genomförandefasen, säger han.

Den näst största

Efter D-kvarteret blir C-kvarteret den största byggnaden i det nya regeringskvarteret med 21 600 kvadratmeter fördelat på 11 våningar utöver källarområden. Block C kommer att ligga mellan Grubbegata och Møllergata och kommer att inrymma flera av regeringskvarterets gemensamma funktioner förutom kontor för vård- och omsorgsdepartementet, arbets- och inkluderingsdepartementet, jordbruks- och livsmedelsdepartementet och utbildningsdepartementet.

Viktigt uppdrag

– Restaureringen av Regeringskvarteret ställer höga krav på kvalitet, säkerhet, HMS och hållbarhet. Det är också viktiga fokusområden för Assemblin och jag upplever att vår kompetens och erfarenhet i hög grad kan bidra till att tillföra kvalitet till detta projekt. Med en samlad projektperiod som sträcker sig över flera år är regeringskvartalet också ett mycket viktigt uppdrag för oss vad gäller förutsägbarhet, jobb och ekonomi under de kommande åren. Vi ser fram emot att komma igång med ännu en signaturbyggnad för Oslo, säger Snorre Barking.