Nyheter

Utveckling på landsbygden skapar en starkare kommun

Folk som flyttar från landet är en nationell trend som pågått länge. Så hur skapar vi en landsbygd som både lever och blomstrar? Möt Carl-Henrik Sölvinger, chef för den nystartade enheten för landsbygdsutveckling som, tillsammans med kommunens förvaltningar, utvecklar kommunens landsbygd.

Strax över 40% av Kalmar kommuns befolkning bor utanför Kalmar. Det innebär att satsningar på landsbygden är viktigt för både demokrati och tillväxt. När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela kommunen starkare. Resurserna som finns på landsbygden är dessutom avgörande för att bygga en hållbar utveckling.

– Det finns en otroligt stor potential på landsbygden och kommunen får alltid mycket tillbaka när det görs satsningar där. Där finns ju också ett starkt näringsliv som bokstavligen sätter mat på våra bord, säger Carl Henrik Sölvinger.

Samhällsutmaningar med avfolkning och kompetensförsörjning

Utmaningarna på landsbygden är ofta samma som de vi kan se i samhället i stort. Men en nationell trend som pågått över en längre tid är att landsbygden avfolkas. Fler flyttar alltså till de större orterna, vilket utmanar både service och välfärd för dem som bor på landsbygden.

– Kalmar kommun håller ändå emot bra även om vi kan se liknande tendenser här. Trenden är tydligare om vi tittar på regionen i stort eller hela Sverige, fortsätter Carl-Henrik.

Mindre befolkning på landsbygden innebär att det kan saknas kompetensförsörjning för lokala företag.

– Vissa yrkesgrupper är svåra att rekrytera och konkurrensen kan vara stenhård. Detta kan ibland vara en ännu större utmaning på landsbygden där antalet invånare är färre och kommunikationer och service inte lika utvecklade, konstaterar Carl-Henrik.

Bredbandssatsningar och planberedskap

För att möta utmaningarna med avfolkning och kompetensförsörjning behöver kommunens alla förvaltningar samarbeta. Målet är att göra det attraktivt att bo, arbeta, studera och driva företag på landsbygden.

– Bredbandssatsningen i kommunen har varit viktig för att möjliggöra hemarbete eller för att kunna driva företag på landsbygden. För andra yrkesgrupper finns utmaningar kvar som vi måste fortsätta arbeta med, säger Carl-Henrik.

En annan viktig förutsättning för en levande landsbygd är att göra det lätt att skaffa boende. Kommunens arbete med att göra det mer tillgängligt att köpa tomt och bygga hus, är därmed viktigt enligt Carl-Henrik.

– Att det finns bra ställen för folk att bo på är en förutsättning för att fler ska få upptäcka de fina värden som finns med att bo utanför staden.