Nyheter

Bostadsrättsföreningar blir mer räntekänsliga

Det är inte bara hushållen som har blivit mer räntekänsliga de senaste åren. En ny sammanställning från SCB visar att en växande andel av svenska bostadsrättsföreningars lån har rörlig ränta.

­Hushållen föredrar rörlig ränta. I november 2023 hade 59 procent av hushållens bolån rörlig ränta. Rörlig ränta har också blivit vanligare bland bostadsrättsföreningarna. I november 2023 var andelen lån med rörlig ränta 23 procent, jämfört med 16 procent i januari 2021.

– Man kan även se att rörligt är den räntebindningstid som har ökat mest bland bostadsrättsföreningarna jämfört med andra bindningstider, säger Johannes Andersson, nationalekonom på SCB.

Högre belåning

Mest räntekänsliga är de yngre bostadsrättsföreningarna, eftersom det har en högre belåning än äldre föreningar. Totalt 6 procent av alla bostadsrättsföreningar i landet är yngre än fem år.

Den lägsta räntan för bostadsrättsföreningarnas lån är den vars räntebindningstid löper ut inom tre månader till och med ett år. I november låg den räntan på i genomsnitt 1,97 procent. Lånen står för cirka 17 procent av bostadsrättsföreningarnas totala lån.

– Under kommande månader kommer både yngre och äldre bostadsrättsföreningar att behöva anpassa sig till högre räntekostnader om räntorna ligger kvar på samma nivå, fortsätter Johannes Andersson.

Påverkar räntekostnader

Det är inte bara lånets storlek som visar hur bostadsrättsföreningarna påverkas av ökade räntekostnader. SCB har tittat på belåningsgraden, alltså summan av lån hos banker och andra finansinstitut i förhållande till värdet på föreningarnas fastigheter.

Föreningar som är upp till fem år gamla har då en genomsnittlig belåningsgrad på 38 procent medan de som är äldre än 40 år har en belåningsgrad på i genomsnitt 15 procent.

– De yngre bostadsrättsföreningarna var i november både högst belånade och hade högst ränta på sina lån, avslutar Johannes Andersson.

Läs mer om bostadsrättsföreningarnas ekonomiska läge här:

Bostadsrättsföreningar kan få fortsatt stigande räntekostnader .

Fakta: Bostadsrättsföreningarnas lån

23 procent av de svenska hushållen bor i bostadsrätt. I november 2023 hade bostadsrättsföreningar i Sverige lån på sammanlagt 575 miljarder kronor, en fördubbling jämfört med november 2010.  Den genomsnittliga räntan för bostadsrättsföreningarnas lån har mer än fördubblats på mindre än två år.De rörliga räntorna för bostadsrättsföreningarnas lån låg i november 2023 på en högre nivå än räntan för lån med längre bindningstider. Tidigare var läget oftast det omvända.I november 2023 hade bostadsrättsföreningarnas rörliga lån den högsta genomsnittliga räntan på 5,0 procent. Näst högst låg räntan på lån med bindningstid på ett år, med 4,85 procent.