Nyheter

OBOS får topplaceringar i kundnöjdhetsmätning

Den 9 februari presenterade Prognoscentret sin branschmätning i kundnöjdhet bland bostadsutvecklare 2022. OBOS kammade hem flera topplaceringar, bland annat kom dotterbolaget OBOS Kärnhem på en delad andraplats i kategorin för bostadsutvecklare, med ett NKI på 79.

– Att vi återigen hamnar i toppen är ett fint kvitto på att vi fortsätter att leverera det våra medlemmar efterfrågar. Jag är stolt över våra medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att kunderna ska få sina drömbostäder, Malin Svensson, VD OBOS Kärnhem.

OBOS Kärnhem fick dessutom en delad tredjeplats för ”Ängen i Kalmar” med ett NKI på 85, och en delad sjätteplats för ”Rapsen i Svedala”, med ett NKI på 84. Båda projekten sålde slut tidigt och erbjöd OBOS tvåplanshus på 105 kvadratmeter som fungerar som både par- och radhus. I feedback från kunderna lyfts kvarterens gestaltning, effektiva planlösning och gedigna material fram som särskilt positivt.

 För att lyckas måste vi säkerställa att vi levererar på utsatt tid och en felfri bostad som möter våra kunders högt ställda förväntningar. Vi har lagt extra tid och resurser på våra projektavslut för att uppnå detta, säger Emil Kroll, försäljningschef OBOS Kärnhem.

Sjätteplatsen för ”Bästa projekt” delas med bland annat OBOS Projektutvecklings projekt Nabbensberg i Vänersborg.

– Det här resultatet ett riktigt bra lagarbete. Här erbjuder vi bostäder för flera olika målgrupper med stort fokus på livet mellan husen, säger Sanna Homesten, kundansvarig OBOS Projektutveckling.

Varumärket SmålandsVillan, som ingår i OBOS-koncernen, fick precis som tidigare år, en fin placering i form av en delad tredjeplats i kategorin för småhusleverantörer.

– Jag ser utmärkelsen som ett tydligt bevis på att vi, trots alla tuffa utmaningar i branschen, lyckas väl med målet att ge kunderna mycket hus för pengarna. Jag är stolt över våra medarbetare – det är tack vare deras lyhördhet och kunnighet som vi placerar oss i toppen två gånger de senaste tre åren, säger Jimmy Bäckstrand, operativ chef Myresjöhus och SmålandsVillan.

OBOS övriga placeringar i Prognoscentrets mätning

SmålandsVillan

Hamnade för tredje året i toppen i kategorin ”Personal”, samt i kategorierna ”Informationsmaterial” och ”Prisvärdhet”.

Fakta

Prognoscentrets NKI-undersökning har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 14 000 svar från köpare av nyproducerade bostäder och småhus under 2022. Undersökningen omfattar cirka 65 företag. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.

NKI är en sammanvägning av tre frågor som besvaras på en tio-gradig skala. Resultatet omräknas till ett index mellan 0 och 100. Värden mellan 65 och 75 innebär medelgod kundnöjdhet.