Nyheter

”Det viktigaste är att förstå att det inte handlar om ett inredningsprojekt”

Under de år som Resurs Bank varit hyresgäst hos Wihlborgs har företaget tredubblat sin yta. Sofia Mårtensson, Facility Manager Nordic på Resurs Bank, berättar om hur företaget resonerat kring val av lokaler och hur de bytt arbetssätt från traditionellt kontorsarbete till aktivitetsbaserat arbetssätt.

I rollen som Facility Manager Nordic på Resurs Bank är Sofia Mårtensson den som driver alla de nordiska kontorens flytt- design-, inrednings- och renoveringsprojekt. Förra året var det Oslokontoret som bytte lokaler, och i augusti i år blev hon klar med Helsingforskontorets renovering och uppfräschning.

– Vi vill ha en igenkänningsfaktor på kontoren. Oavsett vilket av våra kontor du kommer in på ska du känna att du är på Resurs Bank. Vi har samma röda tråd i inredning och design, säger Sofia Mårtensson.

Resurs Bank är en nisch-bank som finns i hela Norden, med huvudkontor i Helsingborg och övriga kontor placerade i Malmö, Borås, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Verksamheten grundar sig i företagets ursprungliga syfte.

Resurs Bank föddes på 1970-talet med visionen att erbjuda enkla finansieringslösningar för detaljhandeln. Idag stöttar Resurs Bank miljontals kunder med lån, sparande och betalningslösningar för butik och e-handel.

– Vi jobbar mot butik och detaljhandeln och har en stor avdelning medarbetare som jobbar inom customer service och hjälper kunder över telefon, berättar Sofia Mårtensson.

I fastigheten Neptun 6 sitter Resurs Bank med utsikt över kanalen, Malmö Live och en av Malmös grönskande parker. Ett utmärkt val för företag som vill sitta i en central kontorsfastighet på lugnt läge.

Möjlighet att växa i Wihlborgs lokaler

Resurs Banks Malmökontor låg tidigare på Södergatan, i Wihlborgs lokaler, men 2021 blev kontoret för trångt. Under de sex år som Resurs Bank varit hyresgäst hos Wihlborgs har ytan tredubblats.

– Vi trivdes jättebra på Södergatan, men växte och behövde fler arbetsplatser.

Att vända sig till Wihlborgs för att hitta nytt kontor kändes självklart, eftersom Resurs Bank trivts bra med Wihlborgs som hyresvärd. Men var de skulle flytta var inte lika självklart.

– Vi hade många diskussioner inför flytten. Men vi landade i att det centrala läget var viktigt för oss.

Valet föll på lokalerna i fastigheten Neptun 6, Slottsgatan 2, där de fick 1 300 kvadratmeter, 100 arbetsplatser och fin storstadsvy över kanalen och Malmö Live på andra sidan.

– Läget här är jättebra. Nära centralen med stan runt hörnet, bra lunchmöjligheter och bra för våra medarbetare som bor centralt och går eller cyklar till.

Kontoret ska vara en bra plats för alla

I samband med bytet av lokaler började Resurs Bank tillämpa aktivitetsbaserade arbetsplatser, ABW. Men den största förändringen för Resurs Bank var inte bytet av lokaler, utan bytet av arbetssätt som de gick igenom för tre år sedan.

Med ABW strävar man efter att det ska finnas en bra plats för alla. Det kan vara ett klassiskt skrivbord, en soffgrupp, höga ståbord där man kan landa mellan möten, och ytor som lämpar sig för gemensamma projekt. Idén är att det ska vara arbetsuppgiften som styr var du sätter dig på morgonen.

– Det viktiga att förstå när man ska gå över till ABW är att det inte är ett inredningsprojekt, utan ett förändrat arbetssätt som ska implementeras i hela organisationen, säger Sofia Mårtensson.

Sofia Mårtensson berättar att övergången innebar en skräckblandad förtjusning för många medarbetare.

– Jag vet att många var oroliga, men det är också många som blivit väldigt nöjda. Flera har sagt ”Jag trodde aldrig att jag skulle kunna arbeta så här, men jag älskar det”.

Tillsammans med Wihlborgs anpassade Resurs Bank sina lokaler för att fungera för den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, ABW.

Hybridarbetet skapar nya rum

Det aktivitetsbaserade arbetssättet, och att Resurs Bank tillämpar hybridarbete, det vill säga att 60 procent av tiden ska man vara på kontoret och 40 procent får man arbeta hemifrån, har lett till att de kunnat dra ner på vissa ytor och prioritera andra. En öppen plats, ”Town Hall”, finns på alla deras kontor. Där ska man kunna samla hela kontoret för gemensamma events, föreläsningar eller information från företagsledningen.

– Vi har rivit många väggar! Här var bara kontorsrum, inte en öppen yta någonstans, berättar Sofia Mårtensson.

Hon säger att Wihlborgs varit tillmötesgående för deras önskemål, exempelvis byggdes en interntrappa mellan de båda våningsplanen för att binda ihop kontoret ytterligare.

– Wihlborgs har varit superflexibla och vi har haft bra dialog hela tiden. Det känns som de alltid vill kundens bästa. Det känns tryggt att ha en större fastighetsägare i ryggen, eftersom de har så mycket att erbjuda.