Nyheter

Skanska tecknar avtal om förberedande arbeten i projektet Ny vattenförsörjning Oslo

Kontraktet är värt cirka NOK 2,88 miljarder, cirka 2,8 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Norden för det tredje kvartalet 2020. 

Projektet består främst av sprängning av bergrum och tre stora tunnlar med en total längd på fem kilometer. Totalt kommer 1,2 miljoner kubikmeter massivt berg att tas ut och när produktionen når sin topp kommer Skanska att ha sju tunnelriggar aktiva. Projektet är beläget i ett område i centrala Oslo som har en geologi som kräver speciella förberedelser, bland annat systematiska förinjektioner i berget.

Avtalet utgör det första delkontraktet i ett stort utvecklingsprojekt vars huvudmål är att säkerställa att Oslos vattenförsörjning kan tillhandahålla tillräckliga mängder dricksvatten, även i händelse av fel i vitala delar av vattenförsörjningssystemet.

Byggnationen påbörjas i september 2020 och ska vara slutförd i maj 2024.