Nyheter

Castellum säljer fastigheter för 934 mkr

Castellum säljer tio fastigheter för 934 mkr innan avdrag för uppskjuten skatt och omkostnader om sammanlagt ca 25 mkr. Försäljningspriset bekräftar det bokförda värdet.

– Vi fortsätter att renodla portföljen geografiskt och lämnar fastigheter som antingen är solitärer i vårt bestånd eller som inte är prioriterade för oss. Genom försäljningarna levererar vi enligt vår strategi, att fokusera på kontor och logistik, säger Joacim Sjöberg, verkställande direktör för Castellum AB.

Fastigheterna som avyttras är Järnet 6 i Tyresö, Tidskriften 2 i Sollentuna, Lexby 2:29 i Partille, Kärra 80:7, Kobbegården 209:1 och Kobbegården 208:6 i Göteborg, Våmmedal 2:110 i Mölndal samt Köpmannen 1, 3 och 8 i Hälla handelsområde i Västerås.

– Det är glädjande att se den ökade aktiviteten på transaktionsmarknaden. Det realiserade kapitalet från dessa transaktioner ska nu allokeras till nya projekt. Vi har många intressanta projektmöjligheter i närtid. Exempelvis kan nämnas kontorsprojektet Infinity i Hagastaden samt logistik i strategiska lägen i Göteborg och Stockholm. Vi kommer att besluta om projektstart när alla förutsättningar är på plats, säger Kristina Sawjani, Chief Investment Officer på Castellum AB.

Castellum har i denna transaktion överenskommit med motparten att inte offentliggöra densamma.

Affären i korthet

Fastigheter: Järnet 6, Tidskriften 2, Lexby 2:29, Kärra 80:7, Kobbegården 209:1, Kobbegården 208:6, Våmmedal 2:110 samt Köpmannen 1, 3 och 8.
Frånträdesdag: 31 maj 2024
Genomsnittlig kontraktslängd: 3,4 år
Hyresvärde: 88 mkr
Sammanlagd uthyrningsbar area: 65 440 kvm
Genomsnittlig uthyrningsgrad: 94 %
Större hyresgäster: Internationella Engelska Skolan, Beijer Byggmaterial, Mechanum Sverige, Friskis & Svettis och Swisslog