Nyheter

Byggstart: Park Central

Igår var det dags att fira byggstarten av Park Central, ett spännande projekt ritat av Krook & Tjäder i den nya, framväxande stadsdelen Centralstaden Göteborg. Solen strålade över Kruthusgatan när vi samlades för att fira detta viktiga steg i processen tillsammans med NCC, Jernhusen, representanter från staden och projektgruppen.

Park Central blir den första byggnaden att ta form i Centralstaden Göteborg och får en viktig roll som första byggnad i en större stadsdel i förändring. Här sätts ambitionsnivån och för medborgaren visas omsorg om platsen.

– Det var viktigt att skapa en byggnad som både ansluter till Göteborgs innerstad och samtidigt utgör en del av en helt ny stadsdel, berättar Annette Forsgren, arkitekt. En av utmaningarna har legat i att hitta den stadsmässiga karaktären och bryta ner volymens storlek genom detaljbearbetning och variation.

Ett exempel på detta är stationshallens höga uppglasade entré, ”Gläntan”, som både signalerar stationen till Västlänken och bryter upp byggnaden. Kontorsentréerna är tydligt markerade och välkomnande, och fasadens tegel viker in i entrérummet för att sedan övergå till ljus ask högre upp i trapphuset.

Takparken är en annan aspekt som utmärker projektet. Parken utformas som en urban oas med böljande gröna kullar, och ger inte bara en vacker utblick över staden utan också utrymme för rörelse, vila och samvaro. Växter har valts för att gynna biologisk mångfald, och klimatsmarta lösningar som solceller på taket bidrar till en hållbar profil.

– Takparken är en viktig del av vår vision för Park Central, säger Britta Rylander Berglund, arkitekt. Vi vill skapa en plats där människor kan mötas och umgås, och samtidigt få en känsla av att vara nära naturen.

Park Central projekteras enligt Breeam Excellent och hållbarhetsfrågor har varit en central del i projektet. Robusta naturliga material som tegel och trä används, med återvunnet tegel på utvalda platser. Den inre strukturen har utformats med fokus på flexibilitet, flöden, utblickar och dagsljus, och cykelrummen är placerade synligt från gatan och centralt i huset för att uppmuntra till cykelpendling.