Nyheter

Peab bygger ny transformatorstation i Lødingen

Peab har fått uppdraget att bygga en ny transformatorstation i Kanstadbotn i Lødingen kommun. Beställare är Statnett och kontraktssumman uppgår till 127 miljoner norska kronor.

Den nya transformatorstationen kommer att bestå av en administrationsbyggnad med en hall för gasisolerade anläggningar (GIS), reaktorschakt och fundament för ett kondensatorbatteri. Administrationsbyggnaden kommer att sträcka sig över två våningar med en total yta på 1 100 kvadratmeter.

GIS-hallen blir 500 kvadratmeter stor och byggs i två plan. För kondensatorbatteriet byggs ett fundament med en golvyta på 75 kvadratmeter, medan reaktorschaktet blir 150 kvadratmeter och får en höjd på tio meter.

Den nya transformatorstationen kommer att byggas bredvid den befintliga stationen i Kanstadbotn. För att förbereda bygget kommer markarbeten som skogsröjning, sprängning, vägbyggen och ledningsdragning att utföras.

– Vi tackar Statnett för förtroendet och ser fram emot att påbörja arbetet med den nya transformatorstationen. Det betyder mycket för oss att kunna bidra till ett projekt som säkerställer tillförlitlig elförsörjning till boende och företag i Hålogaland. Eftersom arbetet utförs på högspänningsanläggningar ställer det höga krav på planering och på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, säger Trygve Nilsen, distriktschef på Peab.

Arbetet sker i form av en utförandeentreprenad med start i maj och överlämning sker i flera etapper under hösten 2025

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2024.

Illustration: LINK arkitektur