Nyheter

Hur skapar vi bostäder för och med ekonomiskt utsatta grupper?

I Sverige produceras i princip endast två typer av nya bostäder: antingen små lägenheter med knappa ytor i flerbostadshus eller större bostäder i radhus och enfamiljshus. Ett fåtal stora marknadsaktörer står för huvuddelen av byggandet. De blivande boende är inte med i processen och det som byggs är inte baserat på vad människor önskar och deras bostadsbehov.

Stora grupper i samhället har därmed inte råd att efterfråga en passande bostad. Att organisera byggande och boende tillsammans har visat sig kunna möta bostadsbehovet på ett sätt som också är socialt inkluderande och bidrar till hållbarhet i fler dimensioner.

Under konferensen 2023 hölls ett seminarium på ämnet med bland annat presentationer av projekten ”Bostadsinnovationer underifrån: att skapa bygg- och bogemenskaper för och med ekonomiskt svaga grupper” och ”Idéburen och gemensam bostadsförsörjning” men även presentation av verktygslådan från projektet DiverCitySe seminariet här!

Läs mer i denna publikation som har tagits fram som en del i projektet Bostadsinnovationer underifrån som hålls av Göteborgs Universitet, i samverkan med flera andra parter och experter och finansieras av Vinnova.

Läs publikationen här
Läs mer om projektet här