Nyheter

Arkitektteam har valts ut – ska rita idéer för Örviken

Ett team med arkitekter och sakkunniga har valts ut att skissa på hur Örviken i Skellefteå kommun kan växa med nya bostäder, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras och vattenområdena blir tillgängliga för fler.

Skissandet är en del av projektet Visioner i norr, som görs tillsammans med Umeå, Luleå, Boden, Kiruna och Gällivare kommun. Gemensamt för Skellefteå och de andra kommunerna är att stora satsningar på grön omställning, teknik och infrastruktur ställer högre krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet.

I projektet har kommunerna fått välja ett område/inriktning de vill ha nya perspektiv på och nu har alla tilldelats ett team som ska skissa på förslag.

– Jag ser fram emot att få träffa vårt team och visa upp Örviken så att de får en ännu djupare förståelse för styrkorna och utmaningarna. Utifrån det blir det spännande att se vilka idéer de kommer fram till, säger Harriet Wistemar, kommunarkitekt vid Skellefteå kommun.

Skellefteå kommuns team består av Josefina Nordmark som är arkitekt, Jenny Nordmark som är arkitekt, scenograf och konstnär, Dag Avango som är professor i historia, med inriktning på̊ studier av industrisamhällets historia och kulturarvsprocesser samt Dan Hallemar, landskapsarkitekt och journalist.

– Teamen ska ta fram konkreta förslag på hur platser kan gestaltas med hjälp av arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Det ska bli en miljö som utvecklas och förvaltas så att den blir bättre för dem som bor och verkar i området, i nutid och i framtid, säger Jessica Segerlund, Chef ArkDes Think Tank på uppdrag av Rådet för hållbara städer.

Teamet börjar med att besöka Skellefteå och Örviken i juni, och då är media välkomna att följa med. Mer detaljer kommer senare.

Fakta

Arbetet i Visioner i norr är uppdelat i två faser. Fas ett består av inventering och analys samt framtagande av en förvaltnings- och genomförandeplan. I fas två får ett mindre urval av teamen möjlighet att gå vidare genom att ta fram prototyper för sina idéer.

Projektet är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling. Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, för Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna.

Arbetet leds av ArkDes och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.