Nyheter

SLP tillträder logistikfastighet i Eskilstuna

SLP offentliggjorde i april att man tecknat avtal om att förvärva fastigheten Litografen 8 i Eskilstuna, som inklusive byggrätt har en total yta om cirka 59 000 kvm. Transaktionen var villkorad av att Inspektionen för strategiska produkter i Sverige fattade beslut om att godkänna eller lämna investeringen som görs genom förvärvet utan åtgärd, vilket nu är klart.

Hela byggnaden om 27 000 kvm hyrs i nuläget av Tamro AB, med ett fullt indexerat hyresavtal med en årshyra om 17,3 mkr, som löper fram till 30 september 2027.

Fastigheten är i mycket gott skick och har stora möjligheter att kunna miljöcertifieras genom att vi bland annat installerar solceller. Det finns också en betydande potential i att utnyttja befintlig byggrätt och uppföra en större tillbyggnad vilket skulle öka årshyran på sikt, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.