Nyheter

LKFs vision – Fäladstorget, navet i en trygg och trivsam stadsdel på Norra Fäladen i Lund

LKFs framtidsvision av stadsdelsutvecklingen på Norra Fäladen: Fäladstorget, navet i stadsdelen, får en ny framsida och dubblerad handel och service, 1 000 nya hem byggs i stadsdelen och befintliga hem i området får ett lyft.

Fäladstorget står inför en total förvandling där en ny framtida skapas, näringslivets yta dubbleras ytmässigt, vilket skapar ett attraktivt och tryggt stadsdelscentrum med både bättre närservice och nya arbetstillfällen. Stadsdelsutvecklingen ger möjlighet för 1 000 nya hem.

– Vi vill bidra med det vi är bäst på trygga och trivsamma hyresrätter och boendemiljöer, lokaler för närservice. Fäladstorget ska bli ett attraktivt centrum, en självklar mötesplats som underlättar vardagen för så väl våra hyresgäster som lundaborna, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

– LKF är en stark samhällsaktör som bidrar med ambitionen både att bygga nya hem och samtidig skapa nya förutsättningar för trygghet och trivsel, säger Tony Johansson, LKFs styrelseordförande.

En stadsdelsutveckling i flera etapper

2031 beräknar vi starta arbetet för Fäladstorget. Att utveckla en stadsdel är ett långsiktigt arbete som sker i samverkan under lång tid, tillsammans med andra aktörer, till exempel Lunds kommun, lokala företag och våra lokalhyresgäster.

– Vi ser fram emot vårt arbete att utveckla Norra Fäladen, vi vill vara en pålitlig samarbetspartner när vi tillsammans med andra aktörer formar en levande stadsdel för framtida generationer, säger Håkan Nilsson, förvaltningschef på LKF.