Nyheter

MUF Värmland: ”Rivning av miljonprogrammen är en väg för att bygga bort våra utanförskapsområden”

”Trygga och vackra bostadsområden är något som många önskar sig, trots detta har svensk stadsplanering och bostadsbyggande sett helt annorlunda ut de senaste 80 åren. I svenska städer ser vi områden som präglas av dålig skötsel, likformighet och otrygghet samtidigt som folk efterfrågar något annat.”

Det skriver Moderata ungdomsförbundet i Värmland i en debattartikel i Wermlands-Tidningen:

”Detta är ett misslyckande för svensk stadsplanering och det skapar sociala problem som utanförskap och dålig integration.Problemen med många svenska bostadsområden är uppenbar, de ligger långt från centrum och är likformiga. Tydligast är problemen med de så kallade miljonprogramsområdena med hyreslägenheter. Redan när dessa områden var nya uppstod sociala problem och utanförskap, något som bestått sedan dess. Vi ser också stora renoveringsbehov av dessa miljonprogram, denna upprustning beräknas uppgå till 500 miljarder kronor enligt Boverket.”

Läs hela debattartikeln här:

www.nwt.se