Nyheter

Trianon och Wallfast säljer byggrätt i Burlöv

Nu ansluter sig ännu en bostadsutvecklare till det stora stadsutvecklingsprojektet vid den kommande stationen i Burlöv. Fastighetsägarna Trianon och Wallfast som tillsammans med kommunen driver framtagandet av ytterligare en ny detaljplan för området, säljer en av byggrätterna om 6 700 kvm i området till Riksbyggen, som planerar att utveckla bostadsrätter i den nya stationsnära stadsdelen. Det överenskomna fastighetsvärdet är 26,8 Mkr och tillträde till området sker under första kvartalet 2023.

Den aktuella fastighetsaffären i Burlövs nya stadsdel gäller en byggrätt i Lilla kvarteret närmast Kv Hanna och Burlövs station. I den nya stadsdelen finns en detaljplan klar för cirka 500 bostäder i etapp 1, dessutom pågår ytterligare detaljplanearbete för fortsatt utveckling av uppemot 800 bostäder i etapp 2. Även i etapp 2 har Riksbyggen en option att förvärva ytterligare byggrätter.

Riksbyggen är en rikstäckande aktör inom både bostadsutveckling och fastighetsförvaltning med bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare som kunder.

Stadsutvecklingsprojektet i Burlöv har ett strategiskt mycket fördelaktigt läge i anslutning till kommande Burlövs Centralstation med tåg till Malmö och Lund på 5 respektive 7 minuter. När fyrspåret är klart 2023 planeras för tågavgångar var tionde minut. Området har en spännande tid framför sig och Burlöv är den kommun i Sverige som hade högst befolkningstillväxt 2020.

Försäljningspriset om 4 000 kr/kvm överstiger det bokförda värdet per den 31 december 2021.

– Ännu en aktör ser de många möjligheterna i Burlöv och vi, tillsammans med Wallfast, ser fram emot att kroka arm även med Riksbyggen i den fortsätta värdeskapande stadsutvecklingen, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

– Från Riksbyggens sida är vi mycket glada över förvärvet och möjligheten att som långsiktig samhällsbyggare bidra med fler hållbara bostäder i Burlöv. De nya bostäderna får ett fantastiskt bra läge med närhet till både tågstation och köpcentrum” säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef på Riksbyggen.