Nyheter

WSP utformar tunnel, järnvägsteknik och stationer mellan Stockholm och Älvsjö

WSP har vunnit två komplexa och utmanande uppdrag i samband med Stockholms tunnelbaneutbyggnad mellan Fridhemsplan och Älvsjö. WSP har fått förtroendet att ansvara för utformning av tunneln, alla järnvägstekniska system samt fyra stationer på sträckan.

Den nya tunnelbanesträckningen mellan Fridhemsplan och Älvsjö binder samman centrala och södra Stockholm samtidigt som den bidrar till högre kapacitet i tunnelbanenätet.

– Det känns väldigt roligt att fortsätta bidra till den nya tunnelbanan i Stockholm. Den här sträckan ger förutsättningar för att bygga ytterligare 48 000 bostäder i staden. Ett viktigt projekt för boende, verksamma och besökande i Stockholm under många år framöver, säger Håkan Danielsson vd för WSP Sverige.

Den nya tunnelbanelinjen sträcker sig från Fridhemsplan via stationerna Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga till Älvsjö. Att åka mellan ändstationerna kommer ta cirka 10 minuter och längs sträckan skapas bytespunkter där olika trafikslag knyts samman.

– Att få bidra till att utforma stationer som är trygga och lätta att orientera sig i för alla resenärer känns viktigt. Utformningen av stationer ska smälta in i staden och möjliggöra nya bostäder, säger Anders Matson som är uppdragsledare på WSP för stationsuppdraget.

Tunneluppdraget innebär att ta fram underlag för en åtta kilometer lång bergtunnel med komplexa passager under Mälaren. Det inkluderar även all järnvägsteknik så som bland annat spår, signalsystem, kraftförsörjning och kommunikationssystem.

– Val av tunneldrivningsmetod i kombination med modern teknik inom tunnelbana blir både spännande och utmanande. Det är verkligen roligt att få arbeta med ett så efterlängtat projekt, säger Johan Forslin som är uppdragsledare på WSP för tunnelutformningsuppdraget.

WSPs uppdrag omfattar systemhandlingar som utgör tekniskt underlag till järnvägsplan och detaljplaner samt tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar.