Nyheter

Ny husarkitekt för universitetshuset i Uppsala

Åsa Lundberg, vice vd för Ahlqvist & Almqvist arkitekter, har tilldelats generalkonsult-uppdraget som husarkitekt för byggnader som ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Åsa Lundbergs uppdrag blir att som ansvarig arkitekt för dessa statliga byggnadsminnen, vara spindeln i nätet för alla projekt som kommer att genomföras under de närmaste nio åren.

– Det är ett spännande uppdrag att både få vårda och utveckla dessa fantastiska byggnader. Uppdraget innebär att verka för att de kulturhistoriska värdena bibehålls samtidigt som de upprustas och i vissa delar anpassas till moderna krav. Det finns mycket att läsa in sig på för att navigera i vilka projekt som är relevanta att ta tag i men det kommer säkerligen att bli en del inför Uppsala Universitets 750-årsjubileum 2027, säger Åsa Lundberg, arkitekt SAR/MSA.

Ett första deluppdrag har redan startat. Det innebär för Åsa Lundberg att övervaka att fyra av Universitets-husets portar renoveras på ett historiskt korrekt sätt. Dörrbladen har plockats ned och restaureras just nu på Säters snickeri i Dalarna.

– I generalkonsultgruppen ingår totalt 34 konsulter med var sin specialkompetens; byggnadsantikvarier, målerikonservatorer, inredare, landskapsarkitekter och en rad teknikkonsulter. Dessutom blir det ett samarbete med många specialiserade hantverkare, såsom nämnda snickeri i Dalarna, säger Åsa Lundberg.

Foto: Ahlqvist&Almqvist

På bilden: Uppsala Universitet fyller 750 år år 2027. Tills dess finns det en hel del renoveringar att göra.