Nyheter

Serneke bygger ut Öxnered skola i Vänersborg

– Den största utmaningen under byggnationen är att ha en väl fungerande skola då vi bygger i etapper med eleverna på plats. Vi har stort fokus på säkerheten med skydds- och ordningsregler för att skapa en så bra miljö som möjligt för elever, personal och byggarbetare, säger Roberth Melby, som är kommunens projektledare för bygget. Tät kommunikation mellan entreprenaden och verksamheten bidrar till att vi gör arbetsplatsen och skolan säker, en förutsättning för ett lyckat resultat.

Vänersborgs kommun utvecklar skolan i Öxnered genom om- och tillbyggnad för att möta ett ökande elevunderlag. Stationssamhället bedöms kunna attrahera många i en ökande befolkning med sina snabba tågförbindelser mot bland annat Trollhättan och Göteborg.

Öxnered skola är en F-6-skola som ska växa med över 5000 kvadratmeter från att rymma 270 elever till att få plats för cirka 525 elever på en total yta om drygt 6500 kvadratmeter brutto exklusive teknikutrymmen.

Skolan med anor sedan snart 100 år byggs om och till. Därtill kommer en helt ny idrottshall med måtten 20 gånger 40 meter. Den gamla skolan bestod av tre fristående huskroppar, byggda på 1930-, 1950- och 1970-talen och senare kompletterad med moduler. Med nybyggnationen kommer hela skolan att vara sammanhållen.

Bygget genomförs i fem huvuddelar. En ny skoldel färdigställdes våren 2020 och sedan verksamheten flyttat in där har renovering av den gamla skolan och bygget av en tillbyggnad kunnat genomföras. När den nya delen är klar ska skolan flytta ut ur tillfälliga paviljonger, varefter skolgården ska färdigställas. Den femte delen i projektet är bygget av den nya idrottshallen.

Bergvärme och solpaneler som solskydd över fönster är ingredienser i energi- och miljötänket och ventilation med värmeåtervinning samt hållbara material i form av tegel är andra.

Anpassningar mot buller

Litet speciellt i projektet är att man för elevernas utevistelse tagit i anspråk mark på andra sidan en bäckravin. Anpassningar har gjorts efter en naturvärdesinventering för att inte störa en populär boplats för bland annat hackspettar.

Inom några hundra meter från skolan löper två järnvägar och anpassningar har skett i form av bullervallar och plank. Öxnered är knutpunkt mellan Älvsborgsbanan (Uddevalla – Öxnered – Vänersborg – Herrljunga  – Borås) och Norge/Vänerbanan (Göteborg – Trollhättan – Öxnered – Oslo/Kil).

Vänersborgs kommun eftersträvar goda miljöval med låga emissioner för en bra inomhusmiljö. Verksamheten har varit engagerad i viss utformning och även stadsarkitekten har varit involverad. Centralt i projektet har varit att skapa en ljudnivå och färgsättning som ger ett lugnt och harmoniskt intryck och som bidrar till en god pedagogisk miljö.

FAKTA:

Byggherre: Vänersborgs kommun

Totalentreprenör: Serneke Sverige AB

Arkitekt: Contekton Arkitekter Vänersborg

Byggtid: Maj 2019 – augusti 2022

Entreprenadkostnad: 160 – 190 MSEK exklusive byggherrekostnader.

 Illustration: Contekton Arkitekter i Vänersborg