Nyheter

Tre arkitektteam utformar nya Jägersro

Tre arkitektteam har fått i uppdrag att ta fram förslag för utvecklingen av Projekt Jägersro i Malmö, den nya stadsdel som ska byggas där travbanan finns i dag. De tre byråerna är Mandaworks, Kanozi och Fojab.

– När travet flyttar 2024 ska vi bygga Öresunds­regionens mest hållbara stadsdel här, utvecklad för människor som värderar granngemenskap och närheten till både grönska och storstadsliv.

Det säger Ulrika Lindmark, vd för SMT Malmö Exploatering AB, det bolag som äger marken.

Tidigare i år bjöd SMT in ett femtontal arkitektbyråer för att analysera vilken struktur området bör ha. Ur den här gruppen har SMT nu gett Mandaworks, Kanozi och Fojab så kallade parallella uppdrag att fördjupa sina idéer. De inbjudna arkitekterna kommer att arbeta tillsammans med partners specialiserade på frågor som hållbarhet, trafikplanering och landskapsarkitektur.

En strukturskiss för hela projektet

Parallella uppdrag är en metod för att ta fram alternativa förslag för ett stadsbyggnadsprojekt, där alla inbjudna arbetar med samma uppgift. Delar från flera olika lösningar kan sedan ligga till grund för vidareutveckling i form av projektering, upphandling och byggande.

– Syftet den här gången är dels att få fram en första strukturskiss för hela Projekt Jägersro, dels att skapa ett underlag för områdets kommande planprogram, säger Ulrika Lindmark.

Uppdraget ska redovisas för SMT i mitten av maj. Förslagen kommer sedan att utvärderas av en grupp med representanter för SMT:s ägarbolag och Malmö stad samt sakkunniga experter.