Nyheter

Thage i Skåne och Ahlsell samarbetar: Effektivare byggplatslogistik under skolrenovering

Monbijouskolan i centrala Malmö ska totalrenoveras. Det stora renoveringsprojektet beräknas pågå till sommaren 2022, och omfattar både den befintliga skolbyggnaden och skolgården. För att skapa de bästa förutsättningarna för en effektiv och störningsfri produktion, valde Thage i Skåne AB att ingå ett samarbete med Ahlsell.

– Den stora vinningen med byggplatslogistik är att det är lättare för oss att hålla ihop tidsplanen med mindre letande och ett renare bygge, säger Oscar Billgren, arbetsledare på Thage. Installatörerna är också mycket positiva till att inte behöva bära in allt material själva, och jag personligen hanterar färre leveranser med ankommande material.

Både Ahlsell och Thage har deltagit i flera nationella forum med syfte att utveckla flöden till och från samhällsbyggande i förtätade stadsmiljöer.

– Det medför ofta en annan komplexitet. Monbijouskolan ligger centralt beläget, vilket bland annat medför mycket trafik runt omkring, säger Niclas Dahlberg, Regionchef Syd på Ahlsell. Dessutom är det en låg- och mellanstadieskola med cirka 360 elever, vilket självklart är ytterligare en anledning att se över logistiken. Tillsammans med Thage kan vi optimera flödet; minska antalet anlöpande bilar och planera in alla leveranser.

Rätt saker, på rätt plats i rätt tid med byggplatslogistik

Logistikmålet för skolan är att tillsammans skapa rätt förutsättningar för produktionen. Detta genom att förpacka allt material för en tidseffektiv hantering, minimera mängden emballage och ha välstädade arbetsområden. För att lyckas med det behöver alla resurser planeras, och allt material ska vara schemalagt, märkt och bokat – och köras in till leveransplatsen av logistikpartnern.

– Grundtanken med byggplatslogistik är att få rätt saker, på rätt plats, i rätt tid, säger Anders Ivarsson, Chef Bygglogistik på Ahlsell. Och med ökade krav på både kostnadseffektivitet och hållbarhet finns det stora fördelar med att se över logistiken. Med betydligt färre – men desto mer välfyllda – lastbilar som kör till och från platsen, minskar utsläppen av växthusgaser. Att materialet levereras vid rätt tidpunkt i produktionen, och inte ligger och väntar någonstans på bygget, bidrar dessutom till en bättre arbetsmiljö där vi har sett en minskning av antalet arbetsplatsolyckor.

Styrning och planering av projektet sker digitalt genom Myloc Construction. Myloc är integrerat med Ahlsells system för orderhantering, vilket underlättar allt ifrån planering och märkning till spårbarhet och uppföljningsmöjligheter på varje enskild leverans. Detta medför en tydlig överblick och ett effektivare arbete – från projektstart till avslut.

Foto: Ahlsell Sverige AB