Nyheter

Junkaremålsskolan färdig: ”Har gett ringar på vattnet i hela Tranås”

Hållbarhet, lärande, rörelse och arbetsmiljö. Det är många perspektiv som vägts in i bygget av nya Junkaremålsskolan. Nu är den klar och redo att ta emot elever och personal i augusti. Investeringen har inte bara gett Tranås en toppmodern skola, utan även genererat arbetstillfällen och skatteintäkter för staden.

— Vi har byggt en skola som möter verksamhetens behov och dessutom håller en hög nivå hållbarhetsmässigt. Vi hoppas elever och personal blir lika stolta över den som vi är, säger Magnus Nilsson, VD på Tranåsbostäder.

Medvetna val och klimatanpassningar

Genom hela processen har klimatmedvetna val gjorts och skolan är projekterad i enlighet med Miljöbyggnad Silver i ett etablerat miljöledningssystem.

— Vi har valt material och produkter med låg klimatpåverkan, till exempel gällande fönsterglas, mattor och solskydd. Även betongen är klimatanpassad, berättar Magnus Nilsson.

Han fortsätter:

— På energiområdet har vi haft högre ambitioner än Miljöbyggnad Silver. Bland annat bidrar solcellsanläggningen till skolans låga energianvändning, totalt är den hela 40 procent lägre än det nationella kravet, säger Magnus Nilsson.

Ventilationsanläggningen är förberedd för att kunna ansluta kyla om framtidens klimatförändringar kommer ge längre perioder av extremvärme.

Anpassade miljöer – för arbetsro och välmående

Även kring miljöernas utformning har noggranna val gjorts. Göran Lorentzi, byggchef på Tranåsbostäder, berättar:

— Vi har jobbat tätt ihop med skolverksamheten, landskapsarkitekter och NCC för att skapa anpassade miljöer både ute och inne. Till exempel har skolgården fått flertalet ”rum” med olika syften. För aktivitet, lugn och ro, umgänge och skugga när det är varmt.

Positivt för hela Tranås

Projektet har involverat en mängd aktörer runt om i Tranås, vilket möjliggjorts av att NCC i stor mån har upphandlat lokalt. Bland annat har entreprenörer inom rör, ventilation, målning, takläggning, byggmaterial, växtlighet och solavskärmning levererat till projektet. Stommen av NCC:s personal har också lokal anknytning till Tranås.

Under byggperioden har även gymnasieelever från bygg- och anläggningsprogrammet erbjudits praktikplatser.

— Projektet  har skapat ringar på vattnet i hela Tranås, det är roligt att hela staden gynnas av en sådan här investering. Vi är många som bygger Tranås för framtiden, konstaterar Magnus Nilsson.

Junkaremålsskolan är Tranås största grundskola med ca 750 elever i årskurserna F-9 samt anpassad grundskola.

Första spadtaget för nya Junkaremålsskolan togs 18 november 2022.