Nyheter

Vattenfall ny elleverantör till HSB Göteborg

Vattenfall sluter ett elhandelsavtal med HSB Göteborg. Med start den 1 juli kommer Vattenfall att kunna erbjuda miljödeklarerad el från vattenkraft till HSB Göteborgs nästan 360 bostadsrättsföreningar.

Avtalet innebär att elen till alla hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar som HSB Göteborg förvaltar är producerad av vattenkraft och miljödeklarerad enligt EPD (Environmental Product Declaration).

– HSB Göteborg har höga krav på miljö och hållbarhet genom hela livscykeln. Genom att välja el producerad med EPD får HSB Göteborg överblick och total transparens i sitt klimatavtryck per kilowattimme, säger Jens Bäcker, chef för fastighetssegmentet inom Vattenfall Försäljning.

För HSB Göteborg är elleveransen och en effektiviserad elanvändning viktiga frågor. Målet är att ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan till 2040.

– Vattenfall är en trygg partner som HSB har ett stort förtroende för. Nu kan vi erbjuda föreningar som är medlemmar i HSB Göteborg ett attraktivt avtal som levererar förnybar ursprungsmärkt el, samtidigt som vi ger dem de absolut bästa förutsättningarna för att säkra ett konkurrenskraftigt pris, säger Marianne Wadefalk, chef administrativ förvaltning på HSB Göteborg.

Elleveransen till HSB Göteborg börjar gälla från och med den 1 juli 2024. Sedan tidigare har Vattenfall samarbetsavtal med HSB Malmö och HSB Skåne.