Nyheter

Resona och Solnas Borgmästare markerar tillsammans starten av Järvastadens nya familjevänliga bostadskvarter

I en tid präglad av ekonomiska utmaningar och en tuff bostadsmarknad har fastighetsbolaget Resona lyckas starta produktionen av kvarteret Äventyret i Järvastaden, Solna. Här byggs nu hem för Solnas familjer som söker ett tryggt, hållbart och smidigt boende.

Med på starteventet var Solnas Borgmästare Sara Kukka Salam som talade om vikten av att fortsätta utveckla kommunen för att tillgodose Solnas stora bostadsbehov.

– Det är glädjande att vi kan fortsätta att bygga bostäder, även i tuffa ekonomiska tider. Solna tar ansvar för att bygga bort bostadsbristen och skapa en hållbar framtid för våra invånare, säger Sara Kukka Salam, Borgmästare i Solna.

Brf Äventyret byggs intill Järvastadens nya F-3 skola och områdets nya naturpark. Bostadsprojektet rymmer 78 bostäder med allt från yteffektiva tvåor till stora terrasslägenheter. Tillsammans kommer de boende dela på en grön innergård som ska främja rörelse, lek och gemenskap. Inflyttningen startar i augusti 2025.

– Det här är vårt andra bostadsprojekt i Järvastaden och vi är riktigt stolta över att ha startat produktionen här i år, trots de stora utmaningar branschen haft till följd av en tuff marknad, säger Fredrik Bele, Vd Resona och fortsätter:

– Vi är ett bolag som äger och tar ansvar för hela processen, från markförvärv till utveckling och byggnation. När vi bygger hyresrätter har vi själva hand om förvaltningen av dem. Tack vare detta har vi lätt att hitta nya lösningar som effektiviserar vårt arbete och förbättrar våra bostäder. I slutändan gör det att vi kan få ihop affären, även i tuffa tider.

En viktig aspekt när staden utvecklas är att tänka på att bygga hållbart och minska klimatpåverkan. I kvarteret Äventyret har Resona gjort en rad val för att få ner koldioxidutsläpp, energianvändning och för att främja den biologiska mångfalden. Bland annat är grunden gjuten av grön betong, taken täcks med solceller och gården fylls med växtlighet.