Nyheter

Årets Stockholmsbyggnad

Mitt på Södermalm i Stockholm invigdes 2023 Ersta nya sjukhus, Sveriges största idéburna sjukhus. Arbetet med specialistsjukhuset inleddes med en arkitekttävling för snart tio år sedan. Ambitionen var ett sjukhus som fångar omgivningens och verksamhetens historiska identitet.

Arkitekturen bakom Erstas nya sjukhus har präglats av höga ambitioner och fokus på samarbete. Resultatet är ett modernt sjukhus i en historisk miljö, där arkitekturen stöttar såväl medicinsk utveckling som nya arbetssätt. Det är 15:e året i rad som Stockholms stad arrangerar tävlingen Årets Stockholmsbyggnad. De tio finalisterna valdes ut av en jury. Priset delades ut idag i Stockholms stadshus av juryns ordförande stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog.

— Att Ersta sjukhus vinner Årets Stockholmsbyggnad visar att vi tillsammans med alla parter i projektet har skapat en byggnad som med sina inne- och utemiljöer gör skillnad på riktigt för människor, samtidigt som den gör ett bestående avtryck inom Stockholms årsringar, säger Hanna Philipsson, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom. Samarbete, tillsammans med stark vision, har både inspirerat och underlättat för oss som arkitekter och specialister. Erstas engagemang har genomsyrat hela projektet, inget har lämnats åt slumpen vilket syns och känns i både detaljer och i helheten.

Juryns utlåtande lyder:

”Erstas nya sjukhus är trots sin stora volym väl inplacerad i kvarteret och samspelar fint med sin omgivning. Fasaden är modernt utformad och samverkar med områdets ton. Entréhallen är ljus, öppen, omhändertagande och välkomnar besökaren. Väl gestaltade gröna gårdar och terrasser har blivit en positiv tillgång för patienter såväl som för personal. Entréns placering mot Folkungagatan ger dignitet åt byggnaden och skapar mer liv på gatan.”

Nyréns Arkitektkontor och Ratio arkitekter vann tävlingen med en arkitektur som följer topografin, speglar skalan och områdets karaktär. Nyréns och Ratio arbetade med projektet genom detaljplaneprocessen och fram till och med bygglovsansökan. År 2017 fick Tengbom uppdraget att förvalta och genomföra projektet – och vidareutveckla det nya sjukhusets funktion och gestaltning. Arbetet skedde i ett nära samarbete med Programkontoret för Ersta diakoni samt avseende förändrat och beviljat bygglov, med stadsarkitekt och Stockholms stad.

Det nya sjukhuset trappar från en sexvåningsskala vid Folkungagatan upp mot berget. Med den högsta delen på åtta våningar sträcker det ut sig längs höjdryggen i öst-västlig riktning i samklang med övrig tongivande bebyggelse. Den K-märkta byggnaden på området har integrerats i den nya.

Emma Olbers har ansvarat för byggnadens interiöra kulörkoncept och stora delar av den lösa inredningen. För de platsbyggda konstverken står Frida Fjellman och Carin Ellberg. Ersta sjukhus grundades av Marie Cederschiöld, Ersta diakonis första föreståndare och tillika Sveriges första sjuksköterska.

Hon utbildades tillsammans med Florence Nightingale och förde vidare kunskap om hygien och vikten av att vårda patienter i en vacker miljö. Denna tanke har varit starkt vägledande i den exteriöra och interiöra utformningen av nya sjukhuset.

Erstas nya sjukhus har erhållit hållbarhetscertifikatet Miljöbyggnad silver.