Nyheter

Nyréns Inredningsarkitekter nominerade till årets Kasper Salin-pris

Adolfsbergsskolan i Knivsta, som ritats av LLP Arkitektkontor, är en av fyra byggnader som nominerats till årets Kasper Salin-pris. Nyréns inredningsarkitekter har ansvarat för inredningen.

– Jag är så glad att en skola nominerats till detta fina pris. Det är ett bevis på att miljöer där pedagoger och skolbarn tillbringar sin vardag verkligen är viktiga. Att god arbetsmiljö och att ambitiöst utformade lokaler för studier, kreativitet och lek är centrala för framtiden, säger Eva Nyberg, ansvarig inredningsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Skolan är avsedd för 660 elever i åk 5–9 och ligger i den nya stadsdelen Alsike Nord. Byggnadens invändiga färgsättning är inspirerad av naturen. Den går från ljusa gröna toner på nedre våningen till mörkare gröna toner högst upp för att balansera dagsljuset.

Inredningen går i mörkare blå och orange nyanser som komplement och kontrast till byggnadens färgsättning. Björk och furu är de dominerande träslagen. Inredningen ska vara en bas som ger plats och låter eleverna och skolans verksamhet synas. Möbler ska kunna flyttas och fungera i skolans olika sammanhang utan att skapa onödig oro i miljön.

– Vi har haft ett väldigt bra och givande samarbete genom hela projektet. Både mellan oss arkitekter på Nyréns och LLP, och tillsammans med skolans personal och representanter från kommunen. Dessutom har elever engagerats och kommit med förslag och synpunkter som har hjälpt oss i utvecklingen av huset, fortsätter Eva Nyberg, ansvarig inredningsarkitekt på Nyréns.

I tävlingsjuryns motivering lyfts bland annat samverkan och den involverande processen fram liksom inredningens samspel med byggnaden:

Utgångspunkten är ett pedagogiskt program och stark samverkan mellan arkitekt och beställare i en involverande process. Därifrån har planlösningar och volym tagits fram i dialog, utifrån funktionsbehov och krav på hållbarhet. Med säker hand har arkitekten skapat en robust och tydlig skola, med ljusa och generösa ytor för både samvaro och mer koncentrerat arbete.

Skolan är väl placerad i landskapet. Den är placerad på kanten till en slänt, med entré mot stadsdelens nybyggda bostadskvarter. Skolgård och utemiljöer är vända mot ett öppet landskap, vilket skapar ett fint förhållande mellan yttre och inre rum. Klassrummen är placerade i yttre fasad och i skolans mitt blir en stor inre trappa central kommunikationsnod, auditorium och en naturlig samlingspunkt – ett samlande torg.

Inredningen samspelar väl med byggnaden, som är anspråkslös i konstruktion och materialval, men välartikulerad i sitt uttryck. Med hög inlevelse och ett pragmatiskt förhållningssätt till en låg budget tillför Adolfsbergsskolan många kvaliteter och upplevelser för såväl stadsdelen som dess elever och personal.”

Vinnaren av Kasper Salin-priset utses på Arkitekturgalan på Konserthuset i Stockholm den 10 mars 2020.