Nyheter

Jönköping: Sanering av centralt kvarter startar i maj

Nu ska kvarteret Grävlingen saneras från föroreningar. Här låg tidigare Jönköping stads gasverk och den verksamhet som bedrevs har inneburit att marken är förorenad.

Kvarteret är beläget i centrala Jönköping mellan Jönköping University och Per Brahegymnasiet och är idag en parkeringsplats. Parkeringsplatsen försvinner i och med att saneringen startar. När saneringsarbetet är klart och godkänt ska tomten bebyggas med bostäder och kontor.

Saneringsarbetet påbörjas i månadsskiftet april/maj och pågår till december 2024 med ett uppehåll under semestern.

– Vi kommer påverka trafiken runt omkring så lite som möjligt under saneringen. Det kommer dock bli en ökad trafik på grund av lastbilstransporter. Bilvägen och busshållplatser kommer fungera som vanligt och gång- och cykelvägen kommer delvis ledas över till andra sidan vägen. Men inga avstängningar, säger Fredrik Svärd, miljöingenjör tekniska kontoret.

Bild;: Illustration av framtida fastigheten med bostäder och kontor

Illustration: Tengbom