Nyheter

Expansion av Hemtex lager i Viared

Hemtex, meddelar den pågående utbyggnaden av sitt lager i Viared till imponerande 57 000 kvadratmeter. Denna expansion markerar ett betydande steg för Hemtex och dess moderbolag Kid ASA, som strävar efter att stärka sin närvaro och effektivitet på marknaden.

I augusti 2023 offentliggjorde Kid ASA planerna på att utveckla det befintliga lagret i Viared till ett sammanhängande lager för hela koncernen, inklusive både Kid och Hemtex. Projektet fick sin start i februari 2024 med markarbeten, och i april samma år hölls en ceremoni för att markera den officiella starten på utbyggnaden.

 

Den nya byggnaden kommer att integreras med det befintliga lagret i Viared och 32 000 kvm lager byggs till för att kunna välkoma Kids lager.

Bygget förväntas stå färdig under det första kvartalet 2025.