Nyheter

Hilti blir Hjalmarssons nyckelpartner för skeppet Vasas nya stöttning

Hjalmarssons står inför ett ärofyllt och komplext uppdrag: att bygga en ny stöttning till skeppet Vasa. Detta unika projekt, som innebär ett omfattande bevarandearbete med ett av Sveriges mest betydelsefulla kulturarv, ställer inte bara krav på teknisk expertis utan även på en säker och hälsosam arbetsmiljö under projektets fyra år.

Byggfasen inom projektet Stötta Vasa inleddes i april med målet att vara klart år 2028, lagom till skeppets 400-årsdag. Skeppet Vasa, som byggdes på 1620-talet, lider av försvagat trä vilket orsakar deformationer i skrovet.

Hela stöttningen byts ut för att säkerställa skeppets bevarande för framtida generationer. Den nya stöttningen består av både yttre och inre stöd, med en ny yttre stödvagga och ett inre skelett, båda i stål. Genom avancerad teknik och material stöttas skeppet på fler punkter än tidigare, vilket minskar risken för deformationer och kollaps, medan det inre stödet förstärker skeppets struktur och minskar rörelserna i skrovet.

– Genom vårt samarbete med Hilti kan vi som Hjalmarssons känna oss trygga i vetskapen om att vi har en pålitlig partner vid vår sida under projektet. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta mot målet att färdigställa den nya stöttningen för Vasa i tid för skeppets 400-årsdag, säger Fredrik Andersson, VD på Hjalmarsson.

I projektet har Hilti en central roll genom att tillhandahålla verktyg och stöd som uppfyller de höga kraven från både Hjalmarssons och projektet, vilket möjliggör att de kan upprätthålla sina högt ställda standarder för en säker och hälsosam arbetsmiljö.

– Hilti tillhandahåller verktygen och det stöd som möjliggör att projektet kan upprätthålla produktivitet men framför allt de högt ställda kraven på säkerhet och en god arbetsmiljö, säger Axel Franck, VD på Hilti Sverige.

– Samarbetet är helt i linje med Hiltis vision, där vi strävar efter att inte bara uppfylla kraven utan även föra utvecklingen framåt när det gäller hälsa, säkerhet och en bra arbetsmiljö inom Sveriges byggbransch, fortsätter Axel Franck.

PÅ bilden: Skeppet Vasa, Vasamuseet Axel Frank, VD Hilti Sverige Fredrik Andersson, VD Hjalmarsson