Nyheter

Peab Asfalt skriver avtal med Ekerö kommun

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen att utföra beläggningsarbeten åt Ekerö kommun. Ramavtalet omfattar ny- och underhållsbeläggningar såsom gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och allmän platsmark med tillhörande ytor.

Även fräsning av asfalt, förarbeten och återställningsarbeten ingår.

– Vi är väldigt glada över att ha vunnit den här upphandlingen med Ekerö kommun. Vi kommer att asfaltera vägarna med ECO-Asfalt som håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, vilket innebär att vi kommer minska kommunens koldioxidutsläpp med cirka 80 ton, säger Fia Malmqvist, arbetschef Peab Asfalt.

Kontraktstiden gäller i två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.