Nyheter

Centrumutveckling i linje med närområdets karaktär

Centrumbebyggelse i Våler, nordost om Moss söder om Oslo, kommer att rymma ett nytt närcentrum med kontor, service och lägenheter. Området ska förvandlas i linje med omgivningens karaktär till ett nytt centrum med torg och mötesplatser – ett efterlängtat tillskott till bostadsmarknaden och utvecklingen av Våler kommun.

Kulturlandskapet på Folkestad i Våler kommun är omgivet av åkrar och skog. I gällande kommunplan är området avsatt för kombinerade exploaterings- och byggändamål samt bostäder med hänsynszon för ombyggnad för centrumändamål.

Planförslaget har inspirerats av Våler kommuns ursprungliga identitet med spridda gårdar i ett mjukt, böljande landskap. Närliggande centrum planeras med gemensamt torg och parkeringsplatser mot Folkestadveien/Kirkeveien. Byggnaden är planerad med en arkitektonisk utformning och materialanvändning som harmonierar väl med omgivningens karaktär.

De fyra lamellerna har alla sadeltak med ladugårdsbeklädnad i traditionella färger; röd, svart och grå. Den ena byggnaden som ska hysa Våler kommun har fått färgen vit, som ofta användes i bostadsområden. I fasadernas detaljering har ladugårdsdörrens distinkta kors tagits in som ett dekorativt element. Bostäderna gränsar till det jordbruk som annars präglar regionen.

Byggnaderna kommer att byggas i trä och betong. De moderna lägenheterna kommer att ha en egen underjordisk parkering. Vägar och trafikområden i området ska rustas upp.

I den första byggfasen kommer 32 av totalt 93 lägenheter att byggas, förutom 2 500 kvadratmeter kommersiella ytor. Om allt går enligt planerna kommer de första lägenheterna att stå klara för inflyttning den 31 december 2025.

– I linje med kommunplanens målsättningar att skapa en levande och attraktiv stadskärna i Våler är förslaget att underlätta en hållbar bostads- och näringsutveckling. Vi har lagt vikt vid att ge byggnaden en arkitektonisk utformning med materialanvändning som passar in i närområdets karaktär och skapa bra zoner mellan bebyggelsen. På så sätt kan vi erbjuda ett attraktivt erbjudande för de som bor i Våler, säger chef för Fredrikstadkontoret, Emil Gran Andersson.

Länsplanen bekräftar att området kan ta emot en relativt sett större tillväxt, vilket kommer att avlasta värdefull jordbruksmark runt orterna längs E6:an och bidra till att stärka centrumfunktionerna i Våler.

Planområdet på 25 tunnland omfattas delvis av äldre områdesplaner. LINK har arbetat med projektet sedan tillsynsskedet och planförslag och detaljbestämmelser för projektet antogs innan jul. Projektet har utarbetats på uppdrag av Folkestadveien eiendomsutvikling AS och Eiendomsutvikler EVR kommer att ansvara för vidareutveckling och expansion.