Nyheter

Miljöprofil namnger och formar Uppsalas nya kvarter i Rosendal

Text: Thomas Andersson

I Uppsalas nya stadsdel Rosendal uppför HEBA fastighet och Åke Sundvall Projekt i kvarteret Verket Svanenmärkta bostäder med ByggPartner som totalentreprenör. Fyra bostadshus med lägenheter från 1- 4 rum och kök med beräknad inflyttning våren 2023.

Kvarteret Verket ligger i södra Uppsalas snabbt växande stadsdel Rosendal. Byggstarten för HEBA fastighets och Åke Sundvall Projekts fyra flerbostadshus i kvarteret Verket skedde i maj månad 2021. Karakteristiskt för husen är en våningshög sockel i tegel eller terrazzo, ljus putsad fasad, plåtdetaljer och längst upp mörkbruna mansardtak.

De fyra husen – med sina 159 Svanenmärkta lägenheter med inriktning på ett hållbart boende – fördelas på flerbostadshusen Gro, Einar, Tillie och Telkes.

Alla med platta på mark som grundläggning och en betongstomme med färdiggjutna och monteringsfärdiga installationer.

– Som blir lite gråvita, Sedan är det lite varierande sockelvåningar. Men i allt väsentligt är husen lika varandra, tillägger totalentreprenören ByggPartners projektchef Markus Spångberg.

Profilnamn

Huset Gro med sina 34 hyresrätter har fått sitt namn efter före detta norska statsministern Gro Harlem Brundtland och hennes miljöengagemang. Här handlar det om 34 ”ljusa och välplanerade” lägenheter. De som är vända mot gatan förses med ”fina blomlådor som ger huset karaktär”.

Huset Einar – till minne av ”återbrukskonstnären” Einar Schelén – är med sina 42 lägenheter placerat på tvären i kvarteret Verket. Med ett litet torg mot gaturummet. Hälften av lägenheterna har balkong, hälften fönsterpartier ner till golv. Takkupor och utsikt kännetecknar de högst belägna lägenheterna i huset Einar.

Huset Tillie med sina 33 lägenheter är uppkallat efter en svensk-amerikansk stjärncyklist. Mycket riktigt kommer här att finnas generöst med parkeringsplatser för drygt 200 cyklar. Kvarteret Verkets ansvariga Kod Arkitekter har här gett husen ett ”klassiskt sydländskt uttryck”, med väl tilltagna balkonger och profilerade blomlådor.

Solcellsteknologiska pionjären Mária Telkes har namngett det fjärde huset Telkes. Med 50 lägenheter och även här med balkonger, takkupor och stora fönsterpartier.

Inflyttning 2023

Uppsalas nya stadsdel Rosendal utvecklas snabbt med ett brett utbud av bostäder, butiker, restauranger, friskvård och gym. Detta i ett läge nära verksamhet knuten till Uppsala universitet och en halvtimmes promenadavstånd till centrum.

De fyra husen Gro, Einar, Tillie och Telkes i kvarteret Verket väntas stå färdiga för inflyttning våren 2023.

PÅ bilden: Husen i Uppsalakvarteret Verket i Rosendal är formade av Kod Arkitekter med ”vackra detaljer och väl avvägd skala”.

FAKTA:

Tidplan: maj 2021- mars 2023

Byggherre: HEBA Fastighets ABÅke Sundvall

Totalentreprenör: ByggPartner AB

Arkitekt: Kod Arkitekter AB

Kostnad: 186 mkr

PÅ bilden: Husen i Uppsalakvarteret Verket i Rosendal är formade av Kod Arkitekter med ”vackra detaljer och väl avvägd skala”.

Bild: HEBA Fastighets AB