Nyheter

Arum Fastigheter växer i Mälardalen

Arum Fastigheter har nyligen genomförts förvärvet av tre bostadsfastigheter i Arboga. Den sammanlagda uthyrbara ytan omfattar cirka 5 350 kvm, med 69 lägenheter som sträcker sig över totalt 4 668 kvm, samt 682 kvm för lokaler och förråd fördelat på fyra byggnader.

Dessa fastigheter är strategiskt belägna och överlämnades under våren 2024.

Arboga är väl positionerat som en pendlingsort med E18 och E20 i nära anslutning till staden. Dessutom passerar både Mälarbanan och Svealandsbanan genom området. Arum Fastigheter äger sedan tidigare hyresbostäder i Kungsör och Köping och expanderar nu sin närvaro runt Mälaren.

Novier har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

– Affären visar att intresset för hyresbostäder i orter med goda kommunikationer börjar bli större, säger Patrik Nordh, Project Manager & Reg. Real Estate Agent, Transaction Services på Novier.