Nyheter

På NORDBYGG: Samarbete, gemensamma mål och volym fokus för Stockholmshusen

“Vision och verklighet”. Det var nyckelord när Stockholms stads och allmännyttiga Svenska Bostäders projektkoordinator Bengt Rehn vid lunchtid framträdde på Nordbygg 24 på Stockholmsmässan i Älvsjö i södra Stockholm.

Som koordinator för Stockholms stads utvecklingprojekt Stockholmshusen var Bengt Rehns fokus nyproduktion från idé till verklighet inom rimlig tid.

– Och det du lovar i visionen ska uppfyllas i verkligheten, tillade Bengt Rehn vid sin presentation på Nordbygg.

Där resultatet är prisvärda och omtyckta hyreslägenheter – om än inte arkitektoniskt nyskapande flerbostadshus – i klassisk stockholmstradion. I form av exempelvis punkthus och lamellhus.

– Stockholmshusen är Stockholms stads koncept för att kunna bygga snabbare och effektivare hyresrätter med hjälp av de tre allmännyttiga bostadsbolagen. Projektet bygger på ett samarbete mellan bostadsbolagen, de entreprenörer som bygger husen och stadens förvaltningar, förklarade Bengt Rehn för Svensk Byggtidning efter föredraget på Stockholmsmässan.

Inoom ramen för projektet Stockholmshusen har bostadsbolagen, konceptarkitekter och stadens tekniska förvaltningar presenterat ett gestaltningsprogram för Stockholmshus i 1960- och 70-tals miljöer.

– Vi håller ihop det hela i ett koncept. Som är styrt utifrån kulörer, utformning på husen, fönsteromfattningar… de viktigaste arkitektoniska elementen för att skapa en attraktiv miljö.

Projektet Stockholmshusen har hittills resulterat i 4000 nyproducerade hyreslägenheter i Stockholmsregionen.

Där genomsnittstiden från idé till verklighet är fem år och genomsnittspriset per kvadratmeter och år ligger på 1820 kronor.

– Vi ska kunna göra så mycket som möjligt parallellt. För att korta tider, för tiderna påverkar kostnaderna. Det är det här gemensamma samarbetet som gör att vi kan korta tider. Att vi har ett fokus i projektet och får med oss alla mot ett gemensamt mål, då är gestaltningsprogrammet också väldigt viktigt.

Tillräcklig projektvolym och den ekonomiska fördelen av ytterligare en våning med hyreslägenheter var ytterligare en faktor som Bengt Rehn underströk den ekonomiska betydelsen av.

– Det får inte vara för små projekt. Sedan är det tuffare nu än vad det var för fyra, fem år sedan. Det är en jätteskillnad!