Nyheter

Erfaret team vinner stort ramavtal

RUBOW Architects och Norconsult ingår i teamet som vunnit ett nytt attraktivt ramavtal om totalkonsulttjänster för Domea, som är en av Danmarks största bygg- och bostadsförvaltningar.

RUBOW Architects och Norconsult har i samarbete med designstudiorna Ekolab, arki_lab och ReVærk ingått ett treårigt ramavtal om totala konsulttjänster för Domeas renoverings- och nybyggnadsprojekt i östra Danmark.

RUBOW Architects, som ingår i Norconsult Group, är glada över att vara bland vinnarna och ser fram emot att hjälpa en av Danmarks största offentliga bygg- och bostadsförvaltningar med deras kommande byggprojekt och ett spännande samarbete med de andra konsulterna.

– Avtalet ger oss möjlighet att tillämpa och vidareutveckla vår mångåriga erfarenhet av byggande inom offentlig sektor. Vi befäster vår position på marknaden, och vi har nu chansen att gå in i ett spännande samarbete med några duktiga samarbetspartners och en stor och ambitiös bostadsorganisation – till gagn för både kvalitet, miljö, plånbok och den enskilde boende, säger Britt Nemmøe, partner och General Sector Manager på RUBOW Architects.

Samspelet mellan de fem aktörerna i ramavtalet ska säkerställa en bred och stark grund för att Domea ska fokusera på bra hållbara lösningar för såväl renovering som nybyggnation de kommande åren.

Vidare är RUBOW arkitekter särskilt nöjda med att DOMEA.dk har valt att lägga stor vikt vid hållbart byggande och byggprocessen, samt att kräva att vi gemensamt bidrar till utvecklingen av tillväxtskiktet i det danska arkitektsamhället.

Ramavtalet gäller i tre år med option på ett års förlängning.