Nyheter

OBOS rekryterar Marknadsdirektör

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har nyligen aviserat en ambitiös storstadssatsning i Sverige och har höga tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna.

Som ett led i satsningen utökas Marknads- och kommunikationsenheten i Sverige med Ulrika Sundblad, som kommer att leda det svenska teamet i rollen som Marknads- och kommunikationsdirektör.

Hon kommer närmast från Danske Bank och tillträder sin tjänst den 22 mars 2021.

OBOS står inför många spännande utmaningar under de kommande åren, och vi har både tydliga och ambitiösa mål. För att lyckas med marknads- och kommunikationssatsningen är jag väldigt glad att Ulrika Sundblad har tackat ja till att leda det svenska teamet i rollen som Marknads- och kommunikationsdirektör. Med sig in i OBOS tar hon sin kombinerade erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation från ett flertal olika branscher, säger Kathinka Koch Sommerseth, koncerndirektör för Marknad, kommunikation och samhällsansvar på OBOS.

– Det är med stor glädje jag antar utmaningen att vidareutveckla det redan goda arbete som görs i Sverige, säger Ulrika Sundblad. Genom medlemsprogrammet med förmåner och förtur på bostäder för medlemmarna har OBOS verkligen en unik position som är stimulerande att få ta sig an. Här ingår inte minst att säkerställa att vi tar ut synergieffekter över landsgränserna, eftersom OBOS har över 500 000 medlemmar i Norge och Sverige.

Ulrika Sundblads ansvarsområde omfattar samtliga OBOS varumärken i Sverige, det vill säga OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan, via de tre bolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.

I och med att Ulrika Sundblad tillträder sin tjänst i OBOS bildas den nya avdelningen för Marknad och Kommunikation i OBOS i Sverige. Ulrika Liiv, som tidigare haft rollen som kommunikations- och hållbarhetschef för OBOS Sverige, utökar nu sitt ansvarsområde till att inkludera samtliga bolag i Sverige.