Nyheter

GlobalConnect vinner upphandling av Hallstahem

Det allmännyttiga bostadsföretaget Hallstahem har tecknat ett långsiktigt avtal med kommunikationsoperatören GlobalConnect. I avtalet ingår en helhetslösning där GlobalConnect ansvarar för drift och övervakning av nätet och går in som kommunikationsleverantör. För de boende innebär det ökade möjligheter att välja mellan flera olika tjänsteleverantörer och uppgradera till högre surfhastigheter.

Hallstahem är Hallstahammar kommuns största fastighetsägare som förvaltar och hyr ut ca 2 500 lägenheter, affärslokaler och förrådslokaler och 1 400 parkeringsplatser/garage i Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. Bolaget har funnits sedan 1945 och utvecklas ständigt med visionen att erbjuda ett sina hyresgäster ett boende i världsklass.

I och med det nya avtalet för digitala tjänster får deras hyresgäster en uppgradering med innovativ teknik och ett snabbt, säkert och stabilt nätverk i en helhetslösning, samtidigt som de får större valfrihet att, genom en öppen plattform, välja tjänsteleverantör.

– Vi är väldigt glada att få arbeta tillsammans med Hallstahem i den fortsatta digitaliseringen av deras fastigheter. Med en tydlig vision har de arbetet systematiskt för att säkra en fortsatt digital utveckling och erbjuda sina hyresgäster en trygg och stabil service. De är ett gott exempel för andra aktörer inom allmännyttan och vi ser fram emot vårt samarbete, säger Henrik Morén, affärsansvarig på GlobalConnect.

Avtalet sträcker sig över flera år och GlobalConnect vann upphandlingen i hård konkurrens med samtliga större nationella kommunikationsoperatörer. För Hallstahem innebär den nya lösningen ett ytterligare steg i deras digitalisering med innovativa IT-lösningar som fokuserar på att erbjuda ett säkert och stabilt nätverk.

– Vi är mycket nöjda med att ha tecknat samarbete med en stark och långsiktig partner för att fortsätta vår digitaliseringsresa och kunna erbjuda säker och stabil uppkoppling och digitala tjänster för våra hyresgäster framåt, säger Niklas Ramström IT-ansvarig på Hallstahem.

Avtalet är nu påskrivet av alla parter och arbetet med att förbereda bytet och migrera över till de nya tjänsterna är i full gång. Boende kan finna mer information på www.hallstahem.se