Nyheter

Charlottesborg i Kristianstad uppdateras: Modernare kontor, nytt kök och skyddsrum

Text: Kim Hall

Vård- och omsorgsboendet Charlottesborg i Kristianstad kompletteras med en om- och tillbyggnad som kommer att innehålla fler och modernare kontor, ett nytt tillagningskök. Skyddsrum uppdateras enligt nya regler. Brandlarmet i hela byggnaden, även i vårdboendet, byts ut.

Charlottesborg är ett vård- och omsorgsboende för personer med kognitiv svikt. På boendet bedrivs även korttid och växelvård samt daglig verksamhet.
Både demenscentrum A och B består av två plan med sammanlagt 62 lägenheter. Lägenheterna är lika stora och är utrustade med pentry och badrum. Varje plan är indelat i två enheter med åtta rum per enhet. Här finns även ett kök och dagrum för gemenskap.

Sedan april i år har arbetet med att bygga om och till kontorsbyggnaden med tillagningskök pågått. Projektet som från början var tänkt att genomföras i två etapper har nu blivit fyra.

– Projektet består av en huskropp i ett plan. Etapp ett är en nybyggnation för den administrativa delen. Pålning är genomför och nu håller vi på med markarbeten, lägger ner rör och armering. Det beräknas bli färdigt i mars 2025, förklarar Niklas Lööf, projektledare för AB Kristianstadsbyggen (ABK).

När första etappen är klar går projektet över till etapp tre. Då ska de befintliga kontorslokalerna från 1970-talet byggas om till nya kontor, omklädningsrum och spa.

Den mer spännande delen blir etapp två där atriumgården ska byggas om till ett stort modernt tillagningskök med produktionskapacitet på 1500 portioner, som beräknas vara färdigt för användning i november 2025. Byggnaden förlängs och man bygger en ny lastbrygga. Skyddsrummet, som ligger under tillagningsköket, uppdateras enligt de speciella skyddsrumsregler som nu gäller.

– När det är färdigt går vi över till etapp fyra då det befintliga tillagningsköket byggs om till personalrum, städcentral och förrådsytor. Den etappen beräknas bli färdig i juni 2026. Samtidigt uppdaterar vi brandlarmet i samtliga byggnader, tillägger Niklas Lööf.

Konstruktionen i de nya delarna består av träregelstomme, takstolar i trä och rött skivmaterial i fasaden.  Inriktningen är noll-tolerans vad gäller koldioxidutsläpp.

FAKTA:

Tidplan: april 2024–Q1 2026 

Byggherre: AB Kristianstadsbyggen (ABK)

Totalentreprenör: Skanska Direkt AB 

Arkitekt: Sesam Arkitekter AB 

Kostnad: 60 Mkr 

På bilden: Charlottesborg ligger cirka 2,5 kilometer från Kristianstads centrum och är ett vård- och omsorgsboendet med 62 lägenheter. Nu byggs administrationsbyggnaden med tillhörande tillagningskök om.

Foto: Sesam Arkitekter