Nyheter

ROCKWOOL leverantör till Europas största centrallager

Med en stark framtidstro och stora tillväxtambitioner har Ahlsell inlett en storskalig expansion av sitt logistikcentrum i Hallsberg. Det rankas redan som ett av Europas största och målet är att den nya utbyggnaden ska bidra till minskad klimatpåverkan.

– För att kunna nå de höga hållbarhetskraven har leverantörerna granskats noga utifrån både miljöpåverkan och kvalitet”, berättar Daniel Johansson, Logistikchef på Ahlsell.

Ahlsell är Nordens största handelsbolag med produkter och tjänster för professionella aktörer som är verksamma inom infrastruktur, installation och industri. Som marknadsledare krävs det att man vågar kliva fram och är aktiv inom hållbarhetsområdet, både socialt och miljömässigt.

Det menar Daniel Johansson och i rollen som logistikchef är han nu högst delaktig i utbyggnaden av deras centrallager.

– Ahlsell går starkt framåt och vi strävar efter att bredda vårt produktutbud. Samtidigt vill vi erbjuda mer effektiva leveranser, förbättra arbetsmiljön och reducera klimatavtrycket från vår verksamhet, säger Daniel.

I maj 2024 är bygget i full gång. Stommen är rest, taket läggs och väggar har monterats på två av tre byggnader. För att kunna minska klimatavtrycket satsar projektet mot en certifiering enligt BREEAM Excellent. Kriterierna för certifieringen innefattar bland annat energianvändning, materialval och inomhusklimat. Daniel menar att det är lättare att ställa höga miljökrav nu än för några år sedan.

– Branschen har bättre koll och levererar den data vi önskar, men det är klart att det är en del leverantörer som faller bort om de inte kan leverera det vi efterfrågar, säger Daniel.

På taken läggs totalt 57 000 kvm brandsäker stenullsisolering från ROCKWOOL. Det är Underlag Energy och Takboard från ROCKWOOL. Underlag Energy är en styv och halvhård skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.

– ROCKWOOL erbjuder produkter tillverkade av fossilfria bränslen och dessutom har de dokumenterat hög kvalitet med lång hållbarhet vilket också är viktigt även ur hållbarhetssynpunkt, säger Daniel Johansson.

Daniel lyfter deras huvudentreprenör Logistic Contractor som en viktig partner. Han berättar att de har bred erfarenhet av liknande projekt och att det har lett till att Ahlsell kan lita på att de gör rätt miljömässiga val.

– Men vi har även externa konsulter inkopplade för att säkerställa att vi jobbar på rätt sätt mot miljöcertifieringen, säger Daniel.

Utbyggnaden beräknas vara färdig i november 2024 och då kan kunderna dra nytta av ett bredare utbud och mer effektiva leveranser. På den avslutande frågan om varför Ahlsell prioriterar miljö- och hållbarhet så högt är svaret självklart.

– With great power comes great responsibility, säger Daniel och blickar ut över området.

Se filmen om projektet här!