Nyheter

Nu startar renoveringen av 250 bostäder på Flamman

I dagarna har Studentbostäder i Linköping AB skrivit avtal om att starta renoveringen av 250 bostäder på Flamman. Renoveringsavtalet tillfaller byggentreprenören BC Linköping AB som sedan tidigare är kontrakterad att bygga 187 nya studentbostäderna i studentområdet Flamman.

Renoveringsarbetet startar nu till sommaren och kommer att ske i etapper och pågå parallellt med nyproduktionen fram till och med våren 2027.

–  Flamman har en unik historia och ett unikt läge för studenter i Linköping. Det känns otroligt bra att vi nu även kan dra igång ombyggnationen av ca 250 befintliga bostäder som finns på Flamman. I och med denna renovering kommer vi att kunna skapa ännu fler studentbostäder som är anpassade efter dagens studenters krav och behov. Kombinationen av renoveringen och nyproduktionen kommer ge en ökad variation av mindre enskilda lägenheter och kollektiva boendeformer i ett och samma område. Byggentreprenören BC Bygg kommer i och med detta avtal ansvara för hela omdaningen av det anrika studentområdet Flamman, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden. 

Renoveringen kommer att pågå i fem etapper med start 2024 fram till att hela området står helt färdigt under våren 2027.

– Vi är väldigt stolta och glada över att nu ha fått helhetsuppdraget för Flamman. Eftersom vi redan är igång med att bygga de nya bostäderna kommer vi effektivt och smidigt kunna starta upp den mer omfattande renoveringen av befintliga husen i området. Det känns fantastiskt roligt att vi kommer att vara med och bidra till att utveckla Flamman för kommande generationer studenter i Linköping, säger Kenneth Kågemyr, projektchef på BC Linköping AB.

Fakta om ombyggnationen på Flamman: 
Ombyggnationen är framför allt invändig där en stor andel av korridorsrummen konverteras till ettor. Vi tillskapar även några nya lägenheter i byggnaderna. Vi planerar för att ta bort de gemensamma köken som idag har sitt läge mot Onkel Adams gata och enbart ha lägenheter och rum i den riktningen. Utvändigt kommer vissa arbeten att ske, men utseendet på huset bevaras. Ombyggnation och renovering kommer att ske i etapper enligt illustrationen nedan.