Nyheter

NCC renoverar 400 lägenheter i danska Ringsted

NCC ska på uppdrag av Ringsted Almene Boligselskab och DAB renovera åtta bostadskvarter med totalt 400 lägenheter i bostadsområdet Sönderpark i danska staden Ringsted. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 500 MSEK.

Alla åtta hus kommer att få nya fasader, tak, balkonger, fönster och dörrar. Även nya installationer kommer att göras med ny ventilation och nya vatten- och avloppssystem.

−Renoveringen kommer att ge stadsdelen ett rejält lyft. Dels kommer kvarterets karaktär och utseende att förändras, dels kommer standarden att höjas avsevärt. Bytet av den nya fasaden samt nya fönster och dörrar, kommer inte bara att bidra till estetiken utan också minska byggnadernas energiförbrukning, säger Julie Jürs, projektledare DAB.

DAB och Ringsted Almene Boligselskab har beslutat att fasader och fönster från renoveringen ska doneras till Ukraine Foundation för att återanvändas under återuppbyggnaden av Ukraina.

− Sönderpark byggdes i början av 1970-talet har ett omfattande renoveringsbehov som vi nu ska lösa. Vi ska vara extra varsamma under rivningsarbetet så att materialet kan återbrukas, vilket är bra ur många aspekter, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Renoveringsarbetet startar i maj 2024 och förväntas färdigställt i sista kvartalet 2027.

Uppdraget om cirka 500 MSEK orderregistreras i andra kvartalet 2024 i affärsområde NCC Building Nordics.