Nyheter

86 nya hyresrätter i Vårby gård

I onsdags gav kommunstyrelsen klartecken för Huges två planerade bostadshus i Vårby gård på Ängsgården 1, vid kommungränsen. Det blir totalt 86 nya hyresrätter i så kallade Kombohus.

– Ett mycket glädjande besked. Vi har identifierat att denna fastighet är lämplig för kombohus. Det är ett av Sveriges Allmännytta ramupphandlat typhus, som kommer sänka produktionskostnaderna och därför ge lägre hyror än andra nybyggnationer, säger Huges vd Karin Strömberg Ekström.

Husen kommer att byggas med en trästomme, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp jämfört med en betongstomme.

Sedan tidigare har man stora två byggprojekt igång. Det är Studenten 1 i Flemingsberg och Bonden 7 i Trångsund. Tillsammans ger det 335 nya hyresrätter. När många andra väljer att stoppa sin nyproduktion väljer vi på Huge att tänka långsiktigt.

– Nu kommer vi inom något år, med all sannolikhet, att kunna starta ytterligare ett projekt med 86 välbehövliga hyresrätter. Det är bra för hela Huddingefamiljen, säger Karin Strömberg Ekström.