Nyheter

Tingstadstunneln öppnar efter totalrenovering

Tingstadstunneln, som är en av de mest kritiska transportlederna i Västsverige, har genomgått en omfattande renovering för att uppfylla moderna krav på säkerhet, kapacitet och miljö. Renoveringen, som påbörjades den 22 april 2022, har nu slutförts och tunneln har åter öppnats för trafik.

Under renoveringsperioden har Peab, på uppdrag av Trafikverket, arbetat med att förnya den 450 meter långa tunnelns konstruktion, inklusive väggar, tak och vägbeläggning. Detta arbete har utförts ett tunnelrör i taget, med dubbelriktad trafik i det andra röret under tiden.

– Projektet har inte bara varit en teknisk utmaning utan också en möjlighet att förbättra en vital del av Göteborgs infrastruktur, säger Göran Hannrup, arbetschef på Peab och uttrycker stolthet över det framgångsrika samarbetet med Trafikverket och det smidiga trafikflödet genom den nyrenoverade tunneln.

Renoveringarna som lagts ner på tunnelns olika beståndsdelar gör att trafiksäkerheten, miljösystemen och framkomligheten förbättrats samt att tunnelns livslängd förlängts med 30–50 år.

Exempelvis har man arbetat med flera hållbarhetsinitiativ för att stärka tunnelns miljöprofil. Material som aluminiumplåt, solfilter och reglar har återanvänts från den gamla konstruktionen, och eco-produkter har använts i både betong och beläggning.

Utöver renoveringen har också merparten av tekniken, så som belysning och fläktar bytts ut och ett nytt brandskyddssystem har installerats tillsammans med ett system som tar hand om dagvatten som samlas i tunneln.

– En av utmaningarna i projektet har varit förstärkningen av tråg in och ut ur tunneln, som kan jämföras med en passage eller dörr. Det är en utmanande plats med mycket trafik som vi mött på ett säkert sätt med hjälp av ordentliga avstängningar, arbetsberedningar och ett högt säkerhetstänk genom hela organisationen, fortsätter Göran Hannrup.

Från och med den 6 maj öppnade ett körfält i varje riktning öppet för E6-trafiken, och i helgen, den 18 maj kommer totalt fyra körfält, två i varje riktning, att vara öppna.

Denna gradvisa öppning markerar slutet på renoveringsprojektet och början på en ny era för Tingstadstunneln.

– Att få förtroendet från Trafikverket att renovera Tingstadstunneln, en så pass viktig del av Göteborgs infrastruktur, är en stolthet för oss på Peab. Denna renovering är inte bara en teknisk prestation utan också ett steg mot en mer hållbar framtid. Vi är glada över att kunna bidra till stadens utveckling och se fram emot att se hur vårt arbete kommer att underlätta för tusentals dagliga användare, avslutar Göran Hannrup.

Fakta om projektet:

Tunneln byggdes 1968 och varje dygn passerar cirka 80 000 fordon sträckan

Projektet genomfördes som en utförandeentreprenad.

Kontraktssumman mellan Peab och Trafikverket uppgick till 365 miljoner svenska kronor